Suomalaisen koulun huippumaine toi hongkongilaiset opettajat viiden viikon oppimatkalle Turun yliopistoon ja Turun normaalikouluun

05.05.2019

Ryhmä Hong Kongissa työskenteleviä opettajia vieraili viiden viikon ajan Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella ja Turun normaalikoulussa syventymässä suomalaiseen opetusjärjestelmään ja opettajankoulutukseen. Koulumme erityispiirteistä vierailijoita kiinnosti erityisesti ilmiöpohjainen oppiminen, opettajan itsenäinen rooli sekä opetuksen pedagogisuuden painotus. 
 

Ryhmän viidellätoista opettajalla on takana on viisi viikkoa intensiivistä ja käytännönläheistä tutustumista koulun arkeen, opettajankoulutukseen sekä suomalaiseen opetusjärjestelmään. 

– Olen suomalaisen koulun pitkäaikainen ihailija, sillä olemme kuulleet suomalaisesta koulusta paljon mediassa. On ollut hienoa nyt päästä itse paikanpäälle tutustumaan suomalaiseen oppimisympäristöön sekä opettajan ja oppilaan rooleihin, kertoo Ivan Tsui.

Tsui ja hänen kollegansa Celia Lee ja Mark Mak pitivät kiinnostavana esimerkiksi Suomen joustavaa opetussuunitelmaa, joka antaa opettajalle mahdollisuuksia toteuttaa opetusta erilaisilla kiinnostavilla ja luovilla pedagogisilla keinoilla sen sijaan, että opetuksessa keskityttäisiin vain mahdollisimman suuren sisältömäärän läpikäymiseen.  

– Opettajat ovat myös erittäin ammattitaitoisia. Heillä on paljon työtä, mutta silti he löytävät aikaa luoville ideoille opetuksessa. Oppilaat selvästi nauttivat oppimisesta, ovat aktiivisia ja osallistuvat tunneilla. Luokissa harjoitellaan paljon yhteistyötä ja sosiaalisia taitoja erilaisissa yhteisissä projekteissa, Celia Lee kertoo. 

Tsui ja Mak kertovat, että Hong Kongissa, jossa opetusjärjestelmä noudattaa brittiläistä mallia, koulussa keskitytään Suomen mallia enemmän kilpailuun ja tulostavoitteisiin.

– Täällä olemme huomanneet miten opettaja painottaa enemmän opetuksen pedagogisuutta ja monialaisten taitojen kehittymistä. Vaikka tehtävä jäisi oppilailta kesken, ei se haittaa, jos tavoiteltua oppimista ja taitojen kehittymistä kuitenkin tapahtuu. Oppilaita kannustetaan enemmän oppimaan ja kehittämään taitojaan kuin kilpailemaan parhaista tuloksista ja arvosanoista, Tsui ja Mak toteavat. 

Viiden viikon täydennyskoulutusjakso Suomessa päättyi yhteiseen todistustenjakotilaisuuteen, jossa kuluneiden viikkojen kokemuksia vaihdettiin iloisissa ja innostuneissa tunnelmissa. Tsui, Lee ja Mak kertovat täydennyskoulutusjaksonsa olleen erittäin onnistunut ja antoisa. 

– Olemme saaneet vierailusta paljon ideoita omaan työhömme. Monialaisten taitojen kehittäminen on yksi tärkeimmistä asioista tulevaisuudessa, ja meidänkin tulisi pyrkiä siirtämään painotusta opetettavan sisällön määrästä kohti monialaisten taitojen kehittämistä, he pohtivat. 

– Aion myös pyrkiä tuomaan luokkaani enemmän erilaisia projekteja ja yhteistyötä, ja yritän rohkaista kollegoitani tekemään samoin, Mak sanoo.

Ryhmän vierailu oli osa Turun yliopiston koulutusvientitoimintaa. Vierailun tilaajana oli Hong Kong Education Bureau, joka järjestää opettajille kansainvälisiä täydennyskoulutusmahdollisuuksia.

Teksti ja kuva: Liisa Reunanen

Luotu 05.05.2019 | Muokattu 13.05.2019