yliopistonmäki kuvituskuva

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnalta merkittäviä rahoituksia Turun yliopiston tutkijoille

27.05.2020

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta (BTY) on myöntänyt rahoitusta 83 akatemiahankkeelle sekä 12 kliiniselle tutkijalle. Turun yliopistosta akatemiahankkeen rahoituksen sai yhteensä yksitoista tutkijaa ja kliinisen tutkijan rahoituksen kaksi tutkijaa. Kahta rahoituksen saaneesta hankkeesta toteutetaan Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

BTY on myöntänyt rahoituksen 83 akatemiahankkeelle, joissa on kaikkiaan yhteensä 87 osahanketta. Toimikunta käyttää rahoitukseen lähes 40 miljoonaa euroa. Kaikista hankehakemuksista noin 18 prosenttia sai rahoituksen.

Tärkein päätöksentekokriteeri valinnoissa oli tutkimuksen korkea tieteellinen taso. Nuoren tutkijasukupolven tukemisen ohella toimikunta halusi painottaa valinnoissaan lisäksi tutkimushankkeiden panosta tieteen uudistumiseen.

Suomen Akatemian tiedotteessa nostetaan esiin Satu Ramulan rahoitettu hanke, jossa hän tutkii haitallisia vieraslajeja, jotka ovat levinneet luontoon ihmistoiminnan seurauksena. Tällaiset lajit muodostavat maailmanlaajuisen uhan paikalliselle lajistolle muun muassa häiritsemällä lajienvälisiä suhteita. Ramulan projektissa tutkitaan, miten maaperämikrobit (haitalliset patogeenit ja hyödylliset bakteerit) voivat joko ehkäistä tai edistää haitallisten vieraskasvilajien leviämistä. 

Turun yliopistosta akatemiahankkeen rahoituksen saivat seuraavat tutkijat:

 • Hiltunen, Teppo: Ekologian ja evoluution takaisinkytkennät mikrobiyhteisöjen muutosten takana / Konsortio: EER, 299 086 €
 • Jormalainen, Veijo: Tulokaslajien evolutiiviset vaikutukset yhteisöissä, 250 000 €
 • Karlsson, Hasse: Äidin raskauden aikainen immuunijärjestelmän aktivoituminen ja stressi sekä lapsen aivojen kehitys / Konsortio: MIAS-BD, 300 000 €
 • Lahti, Leo: Ekologian ja evoluution takaisinkytkennät mikrobiyhteisöjen muutosten takana / Konsortio: EER, 299 964 €
 • Lahesmaa, Riitta: Ihmisen säätelijä T-solujen erilaistumisen ja toiminnan uudet säätelijät, 547 331 €
 • Laitio, Timo: Ksenonin vaikutukset aivovaurioon ja neurologiseen selviytymiseen lukinkalvonalaisen verenvuodon jälkeen, 509 176 € (toteutetaan TYKSissä)
 • Oresic, Matej: Ihmisten altistuminen per- ja polyfluoratuile yhdisteille – suoliston mikrobiotan ja sappihappoaineenvaihdunnan rooli vaikutusmekanismissa, 500 941 €
 • Ramula, Satu: Maanalaiset mekanismit kasvi-invaasioissa, 471 515 €
 • Stenholm, Sari: Koko vuorokauden aktiivisuuskäyttäytyminen: selittäjät ja yhteydet terveyteen (MOVE), 500 083 €
 • Tyystjärvi, Esa: Viritysepätasapainosignaloinnin ja viritystasapainon plastokinoniperusteisen säätelyn evoluutio, 250 000 €
 • Westermarck, Jukka: Lajien väliset erot syöpäsolujen synnyssä ja niiden merkitys syöpälääkkeiden hoitovaikutusten testaamiseen, 502 15 €

Kahdelle Turun yliopiston tutkijalle kliinisen tutkijan rahoitus

Kliinisen tutkijan rahoitusvalinnoissa toimikunta painotti tutkimuksen tieteellistä laatua sekä hakijan pätevyyttä ja sopivuutta kliinisen tutkijan rahoitusmuotoon. Toimikunta käytti päätöksentekokriteereinään myös vahvaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tiedettä uudistavia avauksia. Toimikunnan mielestä tämän vuoden hakemusten tieteellinen taso oli erinomainen.

Turun yliopiston tutkijoista nelivuotisen kliinisen tutkijan rahoituksen saivat:

 • Airas, Laura, MS-taudin etenemistä ennustavat tekijät, 290 591 € (toteutetaan TYKSissä)
 • Louvanto, Karolina, Epigeneettiset ja lapsuudenaikaiset tekijät ihmisen Papilloomavirus (HPV) infektion alttiudessa ja syövän synnyssä, 262 823 €

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa yhteiskunnassa.

Luotu 27.05.2020 | Muokattu 27.05.2020