Tekniikan alan toimijat kokoontuivat suunnittelemaan yhteistyötä uusien professorien johdolla

10.02.2020

Vastavalitut konetekniikan professorit otettiin innolla vastaan perjantaina 7.2. järjestetyssä tekniikan alan tilaisuudessa. Työpaja kokosi yhteen saksalaisen Fraunhofer-säätiön asiantuntijoita ja Turun alueen teollisuustoimijoiden edustajia.

Turkulaiset korkeakoulut ja Turun kaupunki ovat vuodesta 2019 alkaen tehneet yhteistyötä Euroopan vahvimman soveltavan tutkimuslaitoksen, saksalaisen Fraunhofer-säätiön kanssa. Fraunhofer on tutkimusorganisaatio, jonka keskeisiä osaamisalueita ovat kone- ja materiaalitekniikka.

Tutkimusorganisaation, alueellisten teollisuustoimijoiden ja tutkimuksen välisestä yhteistyöstä odotetaan hedelmällistä.

– Olen innoissani siitä, että olemme toteuttamassa tätä yhteistyötä. Uudenlaiset yhteistyön tavat avaavat ovia sekä yritysmaailmassa että akateemisella puolella, kuvaili Turun yliopiston rehtori Jukka Kola avauspuheenvuorossaan.

Yhteistyön tarkoituksena on perustaa Turkuun Fraunhoferin toimipiste (Fraunhofer Innovation Platform), joka monipuolistaisi tekniikan alan tutkimus- ja koulutusyhteistyötä ja avaisi Turun alueen yrityksille uusia väyliä teknologian ja palveluliiketoiminnan kehittämishankkeisiin. Samalla yritykset voisivat kytkeytyä tiiviimmin alan eurooppalaiseen osaamiseen.

Tekniikan koulutuksella tärkeä rooli yhteistyössä

Turun yliopiston tekniikan koulutuksen laajennus muodostaa tärkeän osan suunnitteilla olevasta yhteistyöstä. Perjantaisessa tilaisuudessa nousi esiin tutkimuksen ja koulutuksen rooli yritysmaailmassa ja talouskasvussa: jotta tekniikan alan yritykset pysyvät jatkuvasti ajan tasalla, tarvitaan niin perustutkimusta ja koulutusta kuin soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötäkin.

Työpajoissa jakauduttiin keskustelemaan Turun alueen teollisuusyritysten ajankohtaisista kehitystarpeista. Turun yliopiston uudet konetekniikan professorit Jussi Kantola ja Antti Salminen toimivat kumpikin työpajan johtajina yhteistyössä Fraunhoferin edustajien kanssa.

Turun yliopiston ja Fraunhoferin yhteistyö on osa Teknologiakampus Turku -toimintakonseptia ja sen muodostamaa kehittämistoimenpiteiden kokonaisuutta, jolla vahvistetaan turkulaisen tekniikan alan osaamista, koulutusta ja tutkimusta.

Fraunhoferilla on yksinomaan Saksassa yli 70 eri teknologia-aloille erikoistunutta tutkimusinstituuttia sekä laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto. Kola otti puheessaan kansainvälisen ja paikallisen osaamisen yhdistämisen tuomat mahdollisuudet.

– Tarvitaan paikallista asiantuntijuutta, jotta osaaminen sekä pysyy että kehittyy täällä, Kola totesi.

Luotu 10.02.2020 | Muokattu 10.02.2020