Tekoälyn, kyberturvallisuuden ja muita tietojenkäsittelytieteiden kursseja maksutta avoimena yliopisto-opetuksena

11.01.2022

Mitä tekoäly on? Millaisia tekoälysovelluksia on olemassa? Miten tekoäly vaikuttaa yhteiskunnan eri osa-alueisiin? Millaisia ovat yhdistetyn todellisuuden mahdollistavat teknologiat ja sovellusalat?

Turun yliopiston Tekoälyakatemia tarjoaa monitieteistä tekoälyyn liittyvää koulutusta ja tutkimusta. Tekoälyn opintokokonaisuuteen kuuluville kursseille voi osallistua myös avoimen yliopiston kautta. Kevätlukukauden opintotarjontaan sisältyvät kurssit ovat maksuttomia.

Tekoälyn perusteet 2 op -verkkokurssin voi suorittaa itsenäisesti opiskellen ja tentin voi suorittaa joustavasti Exam-tenttipalvelussa. Kurssin tarkoituksena on antaa käsitys siitä, mitä tekoäly on ja mitkä ovat sen keskeiset vaikutukset yhteiskuntaamme. Tämän tiedon avulla on mahdollista muun muassa seurata kriittisesti asiaan liittyvää varsin monenkirjavaa uutisointia. Tekoälyn perusteet -kurssin suorittaneet tai vastaavat tiedot hallitsevat voivat osallistua Tekoälyn menetelmät  3 op -kurssille. Kurssi antaa valmiudet ymmärtää niin perinteisiin hakumenetelmiin kuin koneoppimiseenkin perustuvia tekoälyjärjestelmiä. Tekoälyn menetelmät -kurssi järjestetään 16.3. – 4.5. ja luennot voi seurata verkossa.

Tietoturva ja tietosuoja / AI & Cybersecurity on kaikille avoin ja maksuton MOOC-kurssi. Kurssista voi tehdä 2 opintopisteen laajuisen opintosuorituksen ilmoittautumalla opintoihin avoimessa yliopistossa. Verkkokurssin voi opiskella itsenäisesti oman aikataulun mukaan. Tällä kurssilla opit, mitä tekoäly ja kyberturvallisuus ovat, miten ne liittyvät toisiinsa ja miten ne voivat täydentää toisiaan. Kurssilla esitellään tekoälyn ja kyberturvallisuuden peruskäsitteet, kyberturvallisuuden keskeiset uhat, sekä esimerkkejä siitä miten tekoälyn sovellukset vaikuttavat elämäämme.

Tietojenkäsittelytieteiden ja tietotekniikan opinnoista on tarjolla maksutta maaliskuussa alkavat Tietokantojen perusteet 5 op, Tietoverkkotekniikat 5 op ja Mixed Reality 5 ECTS -kurssit, jotka järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena Turun kampuksella. Mixed Reality -kurssin esitietovaatimuksina on ohjelmoinnin perusteet. Kurssin tavoitteena on antaa kokonaiskäsitys yhdistetystä todellisuudesta, erityisesti virtuaali- ja lisätystä todellisuudesta: mitä teknologioita se käsittää, miten teknologiat ovat kypsymässä, missä ja miten niitä käytetään ja kuinka sovelluksia luodaan.

Ilmoittautuminen opintoihin on käynnissä. Lue lisätietoja opintojen esittelysivuilta.

Luotu 11.01.2022 | Muokattu 11.01.2022