Turun kauppakorkeakoulun asiantuntijat Ulla Hytti ja Kirsi Peura merkittävien yrittäjyysverkostojen puheenjohtajiksi

15.11.2021

Yrittäjyyden professori Ulla Hytti aloittaa marraskuussa 2021 kaksivuotiskautensa kansainvälisen European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB) -järjestön puheenjohtajana. Turun yliopiston yrittäjyysasiamies Kirsi Peura on valittu Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseuran hallituksen puheenjohtajaksi toimintakaudelle 2022-2023.

Eurooppalaisten yrittäjyystutkijoiden järjestö ECSB:n tavoitteena on tukea eurooppalaisten tutkijoiden urakehitystä ja verkostoja sekä kehittää yrittäjyystutkimusta. Järjestö on perustettu vuonna 1988 ja jäseniä järjestössä on noin 400.

- Turussa tehdään hyvin korkealaatuista tutkimusta yrittäjyydessä ja yrittäjyyskasvatuksessa. Turun kauppakorkeakoulun yrittäjyystutkijat ovatkin järjestön aktiivisia jäseniä ja järjestön sihteeristö sijaitsee Turussa, Hytti kertoo.

Järjestön monipuoliseen toimintaan kuuluu muun muassa laaja-alaiset RENT Research in Entrepreneurship and Small Business -konferenssit, joista seuraava järjestetään Turussa 17.-19.11.2021. Kyseessä on Euroopan merkittävin yrittäjyystutkimuksen konferenssi.

- ECSB-järjestön toimintaa on kehitetty viime vuosina paljon ja olemme säännöllisesti tuoneet uusia palveluita jäsenistöllemme. Esimerkiksi Virtuaalinen vieraileva tutkija- ohjelma on vastikään lanseerattu palvelumme, jonka idea syntyi pandemia-ajan tarpeiden pohjalta, mutta ei tulevaisuudessa rajoitu vain poikkeusaikaan. Kaikilla tutkijoilla ei aina ole mahdollisuuksia vierailla ulkomailla, joten kokeilemme uutta virtuaalivierailun konseptia, Hytti sanoo.

- Olemme olleet aktiivisia ja luoneet uusia toimintamalleja siihen, miten palvelemme eri tutkijavaiheissa olevaa jäsenkuntaa. Tahdomme tukea tutkijoiden toimintaedellytysten ja uran kehittämistä muun muassa suunnitelmallisella palvelukonseptoinnilla. Lisäksi nostamme eurooppalaisen yrittäjyystutkimuksen tasoa, kiteyttää Hytti.

Yrittäjyyskasvatus ja -koulutus on yksi yrittäjyystutkimuksen merkittävä osa-alue. Hytti oli aikoinaan yksi Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseuran (YKTS) perustajajäsenistä. Vuonna 2009 perustettu seura oli alan ensimmäinen kansallinen verkosto Suomessa. Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry on tieteellinen yhdistys, joka tukee yrittäjyyskasvatuksen tutkimusta sekä yrittäjyyskasvatuksen kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Seura toimii yrittäjyyskasvatuksen monitieteistä tutkimusta tekevien ja tutkimuksesta kiinnostuneiden toimijoiden ja organisaatioiden verkostona.

- Suomessa yrittäjyys on viety opetussuunnitelmaan läpi kaikkien kouluasteiden, esiopetuksesta yliopisto-opetukseen. Yrittäjyyskasvatuspäivillä ja seuran julkaisuissa käsittelemme hyvin kattavasti erilaisia kysymyksiä, jotka liittyvät yrittäjyyskasvatuksen teemoihin. Pyrimme rakentamaan monipuolista kuvaa yrittäjyyskasvatuksesta Suomessa ja vahvistamaan alan tutkimusta muun muassa erilaisten työpajojen avulla, Peura kertoo.

Osa seuran jäsenistä on esimerkiksi mukana kansallisissa työryhmissä, joissa kehitetään kansallisia linjauksia yrittäjyyskasvatukseen.

- Tahdomme varmistaa, että yrittäjyyskasvatuksen aihe ja siihen liittyvä tutkimus olisi esillä myös muissa kansallisissa konferensseissa. Kannustamme lisäksi jäsenistöämme olemaan aktiivisia yrittäjyyskasvatusta koskevissa julkisissa kannanotoissaan ja virallisissa lausunnoissaan, Peura lisää.

- Tulevaisuudessa tavoitteenamme on erityisesti kansainvälisen yhteistyön monipuolistaminen ja lisääminen. Uskon, että löydämme myös synergiaetuja eurooppalaisen järjestön kanssa, johon meillä on vahva linkki muun muassa Ullan kautta, sanoo Peura.

Luotu 15.11.2021 | Muokattu 15.11.2021