Turun yliopisto allekirjoitti ilmastositoumuksen osana Turun ilmastokaupunkisopimusta

02.11.2023

Olemme mukana Turun ilmastokaupunkityössä pienentämällä omaa hiilijalanjälkeämme, tekemällä ilmastotyön kannalta merkittävää tutkimusta ja kouluttamalla kestävän kehityksen huomioivia osaajia.

Turku valittiin keväällä 2022 mukaan EU:n 100 hiilineutraalin kaupungin missioon. Kaikkien kaupunkimissioon valittujen kaupunkien tulee solmia ilmastosopimus Euroopan komission kanssa, jossa sitoudutaan tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Ohjelmaan mukaan valitut 100 kaupunkia toimivat esimerkkeinä muille, jotta kaikki Euroopan kaupungit voivat olla hiilineutraaleita vuoteen 2050 mennessä.

Osana tavoitetta Turku on kutsunut mukaan alueen yrityksiä ja muita toimijoita allekirjoittamaan omat ilmastositoumuksensa osana ilmastokaupunkisopimusta. Turun yliopisto on allekirjoittanut sitoumuksen Turun kaupungin kutsusta. Allekirjoittaminen tarkoittaa muun muassa sitoumusta Hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteen toteuttamiseen, päästövähennyksiin sekä organisaation ilmastoteoista viestimiseen.

– Sitoudumme näihin tavoitteisiin mielellämme ja lähdimme ilman muuta mukaan strategisen kumppanimme Turun ilmastokaupunkityöhön. Olemme Turun suurin tutkimus- ja koulutusorganisaatio, ja meillä on mahdollisuus tutkimuksen, koulutuksen ja yhteistyön kautta vaikuttaa myös Turun ilmastotyöhön. Teemme ilmastoon liittyvää tutkimusta ja koulutamme osaajia yhteiskuntaan ja alueelle – pyrimme jatkuvasti lisäämään kestävän kehityksen sisältöjä kaikkeen tarjoamaamme opetukseen, sanoo Turun yliopiston rehtori Jukka Kola.

Yliopisto pienentänyt hiilijalanjälkeään kolmannekseen viidessä vuodessa

Turun yliopisto on viime vuosina tehnyt paljon kestävän kampusarjen ja oman hiilineutraaliustavoitteensa eteen. Turun yliopisto tavoittelee hiilineutraaliutta vuoden 2025 loppuun mennessä. Yliopiston hiilijalanjälki laskettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2019 koskien tuolloin vuotta 2018.

– Olemme viiden vuoden aikana onnistuneet pudottaman laskennallista hiilijalanjälkeämme noin kolmannekseen ensimmäiseen laskelmaan verrattuna. Tässä keskeisenä apunamme on ollut vuokranantaja Suomen yliopistokiinteistöt. Yliopistoyhteisössä olemme panostaneet hyvien käytäntöjen leviämiseen esimerkiksi liikkumiseen ja ruokailemiseen liittyen, kertoo yliopiston hiilineutraalisuustyöryhmän puheenjohtaja, vararehtori Kalle-Antti Suominen.

Muiden sidosryhmien lisäksi yliopisto tekee tällä hetkellä vahvaa kansallista yhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa.

– Koko korkeakoulukentän hiilineutraaliutta tavoitellaan vuosikymmenen loppuun mennessä niin, että hiilineutraaliuden kriteerit olisivat kaikilla korkeakouluilla samat, Suominen kertoo.

Turun yliopisto haluaa olla kestävän tulevaisuuden rohkea rakentaja, rajoja rikkova suunnannäyttäjä ja vastuullinen vaikuttaja. Kestävän kehityksen työtä yliopistossa koordinoi kestävän kehityksen ohjausryhmä, joka kehittää, seuraa ja arvioi yliopiston kestävän kehityksen toimintaa sekä edistää kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista yliopiston omissa käytännön toimissa. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori Mika Hannula. Yliopiston hiilineutraalisuustyöryhmä laskee Turun yliopiston kiinteistöjen ja toimintojen hiilijalanjälkeä, kehittää toimia sen vähentämiseksi ja edistää yliopiston hiilineutraaliustavoitteen toteutumista. Työryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori Kalle-Antti Suominen.

Luotu 02.11.2023 | Muokattu 17.01.2024