Turun yliopisto ja University College Cork hyödynsivät kestävän kehityksen vertaisoppimista

22.09.2022

Vertaisoppimisen tavoitteena oli jakaa kokemuksia ja tietoa siitä, miten kestävyys voidaan menestyksekkäästi sisällyttää yliopiston toimintoihin.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus lisäsi vuonna 2018 vertaisoppimisen uutena menetelmänä korkeakoulujen auditointikäsikirjaan. Vertaisoppimisella tarkoitetaan menetelmää, jossa yhdistyvät vertailuanalyysiin perustuva toiminnan arviointi ja mittaaminen sekä yhteinen oppiminen. Vertaisoppimisessa mukana olevat tahot sitoutuvat jakamaan tietoa, kokemuksia ja toimintatapoja toisilleen ymmärtääkseen paremmin eri toimintoja ja saadakseen uusia näkemyksiä kehittämismahdollisuuksista. Korkeakouluilla on mahdollisuus valita yksi vertaisoppimisen kohde sekä kumppaniorganisaatio, jonka kanssa vertaisoppimista toteutetaan osana lakisääteistä laatujärjestelmien arviointia.

Turun yliopiston laatutyön ohjausryhmä pyysi syksyllä 2020 yliopistoyhteisöltä ehdotuksia vertaisoppimisen kohteeksi. Kestävä kehitys valittiin ehdotusten joukosta tammikuussa 2021. Se on yliopiston strategian 2030 keskeinen teema ja yliopiston toimintoja läpileikkaava tekijä tutkimuksessa, koulutuksessa, yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa ja kampuskehittämisessä. University College Cork (UCC) Irlannista valikoitui kumppaniorganisaatioiksi, sillä UCC on jo pitkään edistänyt kestävää kehitystä yhteisössään ja toiminnoissaan. Tämän lisäksi molemmat yliopistot ovat monitieteisiä ja samankaltaisia kokonsa puolesta.

- Vertaisoppimisharjoitus University College Corkin kanssa oli todella palkitseva ja hyödyllinen kokemus. UCC on tunnettu työstään kestävyyden parissa ja heidän opiskelijalähtöinen, tutkimukseen pohjaava ja käytännönläheinen tapansa integroida kestävyys osaksi toimintoja on hieno esimerkki, josta ottaa oppia. Vierailu UCC:n kampuksella oli erityisen antoisa ja toimme mukanamme paljon uusia ideoita ja inspiraatiota, kertoo kestävän kehityksen asiantuntija Jutta Mäkinen.

sustainable development goals displayed on campus wall
Kestävän kehityksen tavoitteet ovat näkyvä osa University College Corkin arkea.

Vertaisoppiminen tarjosi paljon ajattelemisen aihetta ja kehittämisideoita

Vertaisoppimisessa Turun yliopiston ja UCC:n välillä keskityttiin useisiin toisiinsa liittyviin aiheisiin, joita käytiin läpi tapaamisissa ja työpajoissa. Aiheisiin kuului muun muassa kestävyys osana tiedekuntien opetusta, kestävyysopinnot ja opiskelijakeskeinen oppiminen, kestävyys tutkimuksessa, tutkimuksen kartoittaminen kestävän kehityksen tavoitteiden perusteella, kestävyys ja yhteisön osallistaminen, hiilijalanjälki ja vihreät kampustoiminnot. Aiheita käytiin läpi molemman yliopiston näkökulmasta, jotta yhteinen oppiminen toteutuisi tarkoituksen mukaisesti. Keskusteluihin osallistui keskeisiä asiantuntijoita ja kestävän kehityksen parissa työskenteleviä henkilökunnan edustajia sekä opiskelijoita molemmista yliopistoista.

Osana vertaisoppimista Turun yliopiston edustajat vierailivat UCC:n kampuksella syyskuussa 2022. Vierailu tarjosi mahdollisuuden tutustua tarkemmin siihen, miten kestävä kehitys on otettu osaksi UCC:n opetusta tutkimusta ja kampusarkea. Yliopiston edustajat pääsivät kampuskierrokselle, tutustumaan Vihreä kampus -ohjelmaan ja vierailemaan UCC:n arboretumissa, joka kattaa noin 2500 ympäri kampusta kasvavaa puuta ja 120 puulajia. Lisäksi vierailu tarjosi molempien yliopistojen edustajille mahdollisuuden tavata vertaisoppimisen kollegoja kasvotusten ja keskustella käynnissä olevista toimenpiteistä tarkemmin.

A group of people on a campus tour
Turun yliopiston edustajat vierailivat UCC:n kampuksella syyskuussa 2022.

Vertaisoppimisen prosesseja ja tuloksia tullaan arvioimaan julkisessa raportissa, joka tulee olemaan osa vuoden 2023 lopussa julkaistavaa Turun yliopiston itsearviointiraporttia. Tavoitteena on, että vertaisoppimisen tuloksena kehitetään uutta ja vahvistetaan olemassa olevaa kestävän kehityksen osaamista, joka mahdollistaa molempien yliopistojen kestävyystavoitteiden saavuttamisen.

- Prosessin aikana oli hienoa huomata, että vaikka yliopistomme ovat samankaltaisia, pystyimme silti löytämään eroavaisuuksia ja oppimismahdollisuuksia. Kokoamme parhaillamme vertaisoppimisesta opittua ja odotamme innolla, että pääsemme keskustelemaan tuloksista yhteisössämme ja selvittämään, kuinka voimme edelleen vahvistaa Turun yliopiston kestävään kehitykseen liittyviä toimintoja, kertoo Mäkinen.

Luotu 22.09.2022 | Muokattu 22.09.2022