Turun yliopisto sai Eurooppa-yliopiston statuksen yhdessä kansainvälisen yliopistoliittouman kanssa

10.07.2020

Euroopan komissio on hyväksynyt yhteensä 24 uutta jäsentä mukaan Eurooppa-yliopistojen verkostoon. Turun yliopisto on osa kansainvälistä EC2U-yliopistoliittoumaa, jonka tavoitteena on edistää yhteistyötä yliopistojen ja kaupunkien välillä.

Eurooppa-yliopistot ovat useiden yliopistojen muodostamia liittoutumia, eräänlaisia henkisiä kampuksia. Vuonna 2017 Eurooppa-neuvosto asetti tavoitteekseen, että vuoteen 2024 mennessä olisi toiminnassa noin 20 Eurooppa-yliopistoa.

Ensimmäiset 17 Eurooppa-yliopistoa valittiin pilottihaussa vuonna 2019, ja torstaina 9.7.2020 julkistettiin toisen pilottihaun tuloksina 24 uutta liittoumaa. Yksi uusista Eurooppa-yliopistoista on seitsemän yliopiston muodostama European Campus of City-Universities (EC2U) -liittouma, jossa Turun yliopisto on mukana.

Turun yliopiston rehtori Jukka Kola kiittää Turun yliopiston työryhmää ja sen vetäjää professori Riitta Pyykköä toimivan hakemuksen valmistelemisesta.

– Yhteistyö yliopistojen välillä on ollut onnistunutta. Eurooppalaisen yhteistyön rahoittaminen sopii myös loistavasti uuteen strategiaamme, jossa muun muassa kansainvälisyydellä on suuri merkitys.

Yliopistoverkostojen yhteisenä tavoitteena on tuoda esiin yhteisiä eurooppalaisia arvoja ja vahvistaa siten kansalaisyhteiskuntaa ja yhtenäistä Eurooppaa. Jokainen liittouma saa enimmillään 5 miljoonan rahoituksen Erasmus + -ohjelmasta ja 2 miljoonan rahoituksen Horizon2020-ohjelmasta.

EC2U-liittouma etsii uusia yhteistyön muotoja

EC2U-allianssi perustettiin vuonna 2017. Turun lisäksi liittoumaan kuuluvat seuraavat yliopistot: Coimbra (Portugali), Alexandru Ioan Cuza (Iasi, Romania), Friedrich Schiller -yliopisto (Jena, Saksa), Pavia (Italia), Salamanca (Espanja) sekä Poitiers (Ranska, koordinaattoriyliopisto). Siihen kuuluu yhteensä noin 160 000 opiskelijaa ja 20 000 henkilökunnan jäsentä.

Eurooppa-yliopisto

Liittouman muodostumisen taustalla vaikuttaa se, että yliopistot ovat pitkään ja aktiivisesti toimineet Coimbra-yliopistoverkoston jäseninä.

Nimensä mukaisesti European Campus of City-Universities -liittoumalle ominaista on kaupunkien ja yliopistojen yhteistyö. Verkoston tarkoituksena on luoda innovatiivisia yhteistyön ja vapaan liikkuvuuden muotoja seitsemän yliopiston ja kaupungin välillä – myös virtuaalisesti. Yhtenä yhteistyön välineenä kehitetään yhteisiä maisteriohjelmia.

Temaattisesti verkosto liittyy kolmeen YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen: taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille (3), taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet (4) sekä taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat (11).

Kullakin liittouman yliopistolla on oma vastuuosionsa. Turun yliopiston tavoitteena on oppimisympäristöjen kehittäminen sekä tieteeseen ja kulttuuriin keskittyvien, kestävän kehityksen tavoitteita edistävien tapahtumien suunnitteleminen. Jälkimmäisessä pyritään hyödyntämään esimerkiksi Science Battle -konseptia. Lisäksi kaikkiin seitsemään yliopistoon aiotaan levittää Turun yliopiston opiskelijoiden kehittämä My mobile tutor -mobiilisovellus.

Turun yliopiston koulutuksesta vastaavan vararehtorin Piia Björnin mukaan sovellus on hieno esimerkki osaamisesta, jota Turun yliopisto tuo EC2U-liittoumaan. Björn on innoissaan tuoreesta Eurooppa-yliopiston statuksesta.

– Rahoituksen saaminen mahdollistaa monia uusia avauksia koulutukselliseen yhteistyöhön.

> EC2U-liittouman verkkosivut

> Euroopan komission tiedote

> Opetushallituksen tiedote

Luotu 10.07.2020 | Muokattu 23.09.2020