Pikkunorssi 2018 Arkkitehtitoimisto Timo Tuomola Ky

Turun yliopistolle 130 000 euron rahoitus harjoittelupäiväkoti pikkunorssin toiminnan kehittämiseen

22.05.2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seitsemälle varhaiskasvatuksen opettajankoulutusta järjestävälle yliopistolle yhteensä 1,2 miljoonaa euroa harjoittelupäiväkotitoiminnan kehittämiseen. Suomen ensimmäisen Raumalle tulevan harjoittelupäiväkodin, pikkunorssin, perustamista on edistetty Turun yliopistossa syksystä 2017 lähtien. Turun yliopistolle myönnettiin pikkunorssin toiminnan käynnistämiseen 130 000 euroa.
 

Avustusten tavoitteena on toteuttaa vuosina 2019–2020 kokeiluja, jotka tuottavat malleja varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen kuuluvan harjoittelun kehittämiseksi.

Rahoitettavilla kokeiluilla tuetaan varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen henkilöstön pedagogisen ja ohjausosaamisen sekä asiantuntijuuden uudistumista yliopistoissa ja harjoittelupäiväkodeissa. Kokeiluilla tuotetaan malleja, jotka vahvistavat varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen kuuluvan harjoittelun ja sen ohjauksen laadun tutkimusperustaista kehittämistä.

Harjoittelupäiväkotien keskinäistä alueellista ja paikallista verkostoitumista lisäämällä kokeilut voimistavat varhaiskasvatuksen kentän ja tutkimustoiminnan välistä dialogia. Varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen yhteyksiä muuhun opettajankoulutukseen tiivistetään. Näin vahvistetaan lapsen koulutuspolun yhtenäisyyttä. Kokeiluissa on harjoittelun sisällöllisiä painotuksia esimerkiksi kielitietoiseen pedagogiikkaan ja kestävän kehityksen kasvatukseen.
 

Luotu 22.05.2019 | Muokattu 22.10.2019