Turun yliopistolle rahoitus kahteen Erasmus+-kumppanuushankkeeseen

19.09.2022

Turun yliopiston Brahea-keskus koordinoi kansainvälisiä Inclusive Digital Learning (Dig-2-Inc)- ja Professional Noticing to Improve Entrepreneurship Education (PROMISE) -hankkeita.

Erasmus+ korkeakoulutukselle on Euroopan unionin liikkuvuus- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille vuosille 2021–2027. Ohjelma tukee korkeakoulujen kansainvälistä yhteistyötä sekä opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan liikkuvuutta. Lisäksi ohjelmassa edistetään korkeakoulutuksen kansainvälistymistä ja laatua. Ohjelman painopisteitä ovat inkluusio ja moninaisuus, digitalisaatio, ympäristötietoisuus ja ilmastonmuutoksen torjunta sekä osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan. 

Turun yliopisto sai maaliskuussa 2022 päättyneellä Erasmus+-kumppanuushankkeiden hakukierroksella Opetushallituksen myöntämän rahoituksen kahteen hankkeeseen, joita koordinoi Brahea-keskus.  

– Saamamme rahoitus Erasmus+-hankkeisiin kertoo siitä, että Brahea-keskuksessa teemme tiivistä yhteistyötä monien eurooppalaisten yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa osaamisalueillamme. Hankkeiden koordinointivastuu on osoitus pitkäjänteisestä työstä eri kansainvälisten korkeakoulujen kanssa, ja hankkeissa luomme jälleen uusia yhteistyömahdollisuuksia. Korkeatasoista osaamistamme arvostetaan kansainvälisesti niin jatkuvan oppimisen kuin yrittäjyyden osa-alueilla, toteaa Brahea-keskuksen johtaja Leena Erälinna

Akateemisten taitojen kehittäminen torjuu opiskelijoiden taustoista johtuvaa eriarvoisuutta 

Inclusive Digital Learning (Dig-2-Inc) -hankkeen tavoitteena on parantaa toisen asteen koulutuksessa opiskelevien, yliopistoon hakevien ja yliopisto-opintojaan käynnistävien opiskelijoiden akateemisia taitoja. Hankkeessa akateemisia taitoja lähestytään pienten osaamiskokonaisuuksien ja sähköisten osaamismerkkien näkökulmasta. Hankkeen vastuullinen johtaja on koulutusasiantuntija Ilkka Vuolaslempi Brahea-keskuksesta. 

– Monissa Euroopan maissa – kuten Suomessa – korkeakoulutus kasautuu perheille, joilla on jo akateeminen tausta. Hankkeessa torjutaan eriarvoisuutta kehittämällä opiskelijoiden akateemisia taitoja. Tarkoitus on sujuvoittaa korkeakouluopintoja ja vähentää opintojen keskeyttämistä, Vuolaslempi kertoo. 

Kansainvälisessä hankkeessa on mukana yliopistoja ja sosiaalisia partnereita Romaniasta, Bulgariasta, Italiasta, Saksasta ja Suomesta. Hanke alkaa syyskuussa 2022. 

Tukea koulutuksen työelämäorientaatioon ja opiskelijoiden asiantuntijoiksi kasvuun 

Professional Noticing to Improve Entrepreneurship Education (PROMISE) -hankkeessa kehitetään pedagogiikkaa, jonka avulla yliopisto-opettajat voivat tukea opiskelijoiden valmentautumista erilaisiin työelämän ammatillisiin tilanteisiin. Hankkeen vastuullinen johtaja on projektipäällikkö Kaisu Paasio Brahea-keskuksesta.  

– Professional noticing tarkoittaa ammatillisen katseen käyttämistä opetuksessa. Käsite tarkoittaa harjaantumista ammatillisissa tilanteissa toimimiseen ja merkityksellisten ja tärkeiden asioiden havaitsemiseen. Sovelluskohteena hankkeessa on yrittäjyysopetus, Paasio kertoo. 

Hanke käynnistyy joulukuussa 2022. Mukana on yliopistoja Espanjasta ja Itävallasta sekä yhteistyökumppaneita Tanskasta ja Irlannista.  

Luotu 19.09.2022 | Muokattu 19.09.2022