Turun yliopiston tutkijoille jatkorahoitusta Suomen Akatemian TERVA-ohjelmasta

17.09.2020

Tieteellä terveyteen eli TERVA-akatemiaohjelman jatkokaudelle on valittu viisi hankekonsortiota. Suomen Akatemia ja Lastentautien tutkimussäätiö, Suomen Lääketieteen säätiö sekä Suomen Aivosäätiö rahoittavat konsortioita yhteensä 3,45 miljoonalla eurolla kahdeksi vuodeksi. Turun yliopistossa toteutetaan useita osahankkeita kahdessa jatkorahoituksen saaneessa tutkimuskonsortiossa.

TERVA-ohjelma tavoittelee rohkeita uusia tutkimusavauksia merkittävistä sairauksista aiheutuvien terveysongelmien ratkaisemiseksi. Ohjelmassa korostuu tieteellisen tutkimuksen merkitystä kansanterveydellisten haasteiden ratkaisemisessa. Ensimmäinen rahoituskausi oli kolme vuotta ja nyt se saa kaksi vuotta jatkoa. 

– Jatkorahoituksen saaneet hankkeet ovat kansainvälisesti erittäin kilpailukykyisiä, ja niitä toteuttavat todella laadukkaat konsortiot. Kun on yhdistetty Akatemian ja säätiöiden rahoitus, on hankkeille saatu vahva rahoituspohja. Lisärahoitus takaa menestyneimmille projekteille jatkuvuuden niiden koko potentiaalin hyödyntämiseksi, painottaa rahoituspäätökset tehneen johtoryhmän puheenjohtaja, professori Mika Rämet.

Tärkeimmät kriteerit jatkorahoituksen saamisessa olivat tutkimushankkeen tähänastinen edistyminen, tutkimuksen tieteellinen laatu, innovatiivisuus, uutuusarvo ja vaikuttavuus sekä miten hanke toteuttaa ohjelman tavoitteita. Hakemukset arvioitiin kansainvälisessä vertaisarviointipaneelissa.

Viidestä jatkorahoituksen saaneesta konsortiosta Turun yliopisto on mukana kahdessa. 

Itä-Suomen yliopiston johtamassa konsortiossa Makrofagien fenotyypin muutos sydäntautien ja metabolisen oireyhtymän aikaisena ennusteellisena tekijänä (MAP-CAD) keskitytään sairauden kehittymisen varhaiseen tunnistamiseen. Hankkeessa kehitetään tulehdustilan uudenlaiseen kartoittamiseen menetelmiä, jotka soveltuvat esimerkiksi sepelvaltimotaudin esiasteiden seurantaan.

Hankekonsortion kolmea osahanketta toteutetaan Turun yliopistossa. Turun yliopiston osahankkeita johtavat Turun biotiedekeskuksen erikoistutkija Tapio Lönnberg, valtakunnallisen PET-keskuksen professori Anne Roivainen sekä biolääketieteen laitoksen apulaisprofessori Pekka Ruusuvuori.

Helsingin yliopisto johtamassa konsortiossa Immuunivasteen säätely ja hoidon kohdennus reumataudeissa (Heal-Art) tutkitaan reuman syntymekanismeja. Tulosten pohjalta on tarkoitus luoda uusia, entistä tehokkaampia ja paremmin siedettyjä hoitomuotoja reumatauteihin. Tutkijat ovat jo kehittäneet lääkehoidon sivuvaikutuksia ennustavan laskennallisen mallin yhdessä reumalääkärien kanssa. 

Turun yliopistossa toteutetaan kahta Heal-Art-konsortion osahanketta, joita johtavat Turun biotiedekeskuksen professorit Laura Elo ja Riitta Lahesmaa.

Lisäksi Turun yliopistollinen keskussairaala on mukana Helsingin yliopiston johtamassa konsortiossa Kudosten mitokondrioaktiivisuuteen perustuva lihavuuden yksilöity hoito (MitoPower4WeightLoss). TYKSin osahanketta johtaa Turun yliopiston dosentti Kirsi Virtanen.

Luotu 17.09.2020 | Muokattu 17.09.2020