Turun yliopistoon rahoitusta kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden tutkimukseen

25.11.2020

Suomen Akatemia on myöntänyt rahoitusta kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden tieteelliseen tutkimukseen. Haussa rahoitettiin 16 konsortiota ja yhteensä 42 osahanketta. Turun yliopiston tutkijat johtavat kahta hankekokonaisuutta ja yhtä osahanketta.

Suomen Akatemia on myöntänyt 20 miljoonaa euroa kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden tieteelliseen tutkimukseen. Haun tavoitteena on lisätä ymmärrystä yhteiskuntaa koskettavista kriiseistä sekä niiden ennakoinnista ja ratkaisemisesta.

– Olemme tänä vuonna nähneet, kuinka suuri merkitys korkeatasoisella tutkimuksella on kriiseihin varautumisessa ja kriisinaikaisten toimintaratkaisujen kehittämisen tukena. Siksi tämä Suomen Akatemian ensimmäinen kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden erityishaku on tärkeä, tutkimusylijohtaja Riitta Maijala muistuttaa Suomen Akatemian tiedotteessa.

Turun yliopistosta rahoitusta saivat siviilioikeuden dosentti Jaakko Salminen, valtio-opin kollegiumtutkija, dosentti Mikael Mattlin sekä tulevaisuuden tutkimuksen professori Markku Wilenius.

Jaakko Salmisen johtamassa Oikeuden rooli huoltovarmuuden turvaamisessa: kriisipoikkeuksien sisäistäminen järjestelmään (LEXSECURE) -konsortiossa tutkitaan ylikansallisten toimitusketjujen oikeudellista perustaa ja sitä, miten kriittisten tuotteiden, kuten terveydenhuollon varusteiden, toimitusketjut voitaisiin turvata globaaleissa kriiseissä. 

Konsortiossa kartoitetaan nykyisen kansainvälisen kaupan poikkeusjärjestelmää ja arvioidaan toimitusketjujen turvaamisen vaihtoehtoja tulevia järjestelmätason kriisejä silmälläpitäen. Salmisen mukaan nykyisen ylikansallisen kaupan järjestelmän lähtökohta on, että vapaa ja tehokas vaihdanta edellyttää valtioiden minimaalista puuttumista järjestelmään.

– Samalla järjestelmään on rakennettu useita poikkeuksia, joihin valtiot ja yksityiset toimijat voivat vedota sisäisten kriisien kohdalla. Jos järjestelmää kohtaa globaali kriisi, kuten hallitsemattomat pakolaisvirrat, ilmastonmuutos tai pandemia, vaara on, että valtioiden koordinoimaton ja häikäilemätön poikkeuksien hyväksikäyttö aiheuttaa häiriöitä, jotka estävät kriittisiä varusteita saavuttamasta niitä eniten tarvitsevia, Salminen kertoo.

Konsortion partnerit ovat Lapin ja Itä-Suomen yliopistosta. Salmisen hankkeen rahoitusosuus on 339 273 euroa.

Mikael Mattlinin johtamassa Ulkomaiset yritysostot ja poliittiset kostotoimet huoltovarmuuden uhkina strategisen irtautumisen aikakaudella (FORAC) -hankkeessa tutkitaan sitä, miten pienet avoimet taloudet voivat suojella huoltovarmuuden kannalta kriittisiä yrityksien ulkomaisilta yritysostoilta ja poliittisilta kostotoimilta, avoimen taloutensa säilyttäen. 

Hanke yhdistää innovatiivisella ja poikkitieteellisellä tavalla kolme tutkimusaluetta: huoltovarmuuden, taloudellisen valtiotaidon ja strategiset yritysostot. Hankkeen rahoitus on 521 859 euroa.

Professori Markku Wilenius on mukana Kiinteistöt kriisinhallinnan apuna - ratkaisuja integroituna tulevaisuuteen KIIKARIT (RESCUE) -konsortiossa. Hankekokonaisuudessa tarkastellaan kiinteistöjen roolia kriisinhallinnan keinona. Tutkimus on luonteeltaan poikkitieteellinen yhdistäen tulevaisuudentutkimusta, arkkitehtuuria, kaupunkitutkimusta, maankäytön ja tilojen suunnittelua sekä kiinteistötaloutta.

Aalto yliopisto johtaa konsortiota ja toteuttaa sen kahta osahanketta. Turun yliopiston lisäksi partnerina on Tampereen yliopisto. Wileniuksen hankkeen rahoitus 335 756 euroa.

Kaikkien uusien hankkeiden rahoituskausi on 21.8.2020–30.11.2023. 

Luotu 25.11.2020 | Muokattu 25.11.2020