Turun yliopistoon kaksi uutta kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen akatemiatutkijaa ja viisi tutkijatohtoria

05.05.2022

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen 23 uudelle akatemiatutkijalle ja 29 tutkijatohtorille. Turun yliopistosta viisivuotisen akatemiatutkijan rahoituksen sai kaksi tutkijaa ja kolmivuotinen tutkijatohtorin rahoitus myönnettiin viidelle tutkijalle.

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on päättänyt syyskuun haun akatemiatutkijoiden ja tutkijatohtorien rahoituksista. Akatemiatutkijarahoituksella toimikunta tukee tutkijanuran keskivaiheessa olevia lahjakkaita tutkijoita. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 23 tutkijalle.

Rahoituspäätöksissä huomioitiin erityisesti sellaiset akatemiatutkijat, joiden tutkimussuunnitelmassa korkea laatu yhdistyy vahvaan akateemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja tieteen uudistumiseen.

Turun yliopistosta akatemiatutkijan rahoituksen saivat Patricia McMullin ja Vesa Putkinen. McMullin tarkastelee tutkimuksessaan perheiden liikkuvuuden vaikutusta ylisukupolviseen eriarvoisuuteen. Putkisen tutkimuksen aiheena on musiikin herättämien tunteiden hermostollinen ja neurokemiallinen perusta. Viisivuotinen akatemiatutkijan rahoitus on suuruudeltaan 447 650 euroa.

Turun yliopistoon viisi uutta kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tutkijatohtoria

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta myönsi kolmivuotisen tutkijatohtorin rahoituksen yhteensä 29 tutkijalle.

Tutkijatohtorirahoituksen tavoitteena on mahdollistaa lupaavimpien, äskettäin tohtorintutkinnon suorittaneiden tutkijoiden pätevöityminen vaativiin tutkimus- tai asiantuntijatehtäviin sekä edistää heidän siirtymistään kohti itsenäistä tutkijanuraa. Toimikunta painotti tutkijatohtoreiden valinnassa hakemuksen korkeaa tieteellistä laatua ja hakijan pätevyyttä, tavoitteita kansainväliseen yhteistyöhön, akateemista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä tieteen uudistumista.

Turun yliopistoon rahoitusta myönnettiin viidelle uudelle tutkijatohtorille:

  • Laninga-Wijnen, Lydia: Auttaako vai satuttaako puolustaminen kiusattuja oppilaita? Miksi ja milloin puolustaminen vähentää kiusaamista ja edistää kiusattujen hyvinvointia, 262 547 e
  • Tedeschi, Miriam: JuDiCe (Oikeus digitaalisessa tilassa), 245 326 e
  • Jokila, Suvi: Kaupungin katveessa? Etnografinen ja pitkittäistutkimus nuorten koulutuksellisesta, sosiaalisesta ja alueellisesta liikkuvuudesta suomalaisissa seutukunnissa (Shadows), 195 457 e
  • Hägglund, Anna: Parempi huipulla? Vaihteleeko vanhemmuuden vaikutus palkkaan koulutus- ja tulotason mukaan?, 256 196 e
  • Kwon, Hye Won: The Merit of Hard Work, 230 633 e
Luotu 05.05.2022 | Muokattu 24.05.2022