Päiväkirjojen jäljillä -teoksen kansikuva

Uusi tutkimuskirja päiväkirjoista – Mitä päiväkirjat voivat kertoa eletystä elämästä ja historiasta?

08.06.2020

Päiväkirjakirjoittaminen on ollut jo satoja vuosia yksi suosituimpia kirjoittamisen muotoja. Uusi kirja Päiväkirjojen jäljillä – Historiantutkimus ja omasta elämästä kirjoittaminen syventyy päiväkirjojen maailmaan. Kirjan ovat toimittaneet Turun yliopiston kulttuurihistorioitsijat Maarit Leskelä-Kärki, Karoliina Sjö ja Liisa Lalu. Kirjoittajat ovat historian, kulttuurin ja kirjallisuuden tutkijoita.

Kirjassa tarkastellaan päiväkirjakirjoittamisen pitkää historiaa ja sen eri rooleja, muotoja ja käytänteitä. Kirja tarjoaa ainutlaatuisen kurkistusaukon elettyyn elämään, joka on tallentunut ja piirtynyt päiväkirjojen sivuille. Esiin nousevat niin tuhansia vuosia vanhat minän tutkimisen ja itsestä huolehtimisen tekstit kuin 2000-luvun sairauspäiväkirjat sekä monta muuta päiväkirjaa ja niiden kirjoittajaa näiden ajanjaksojen väliltä. Kohteina on sekä historian hämärään jääneitä yksilöitä ja heidän tekstejään että tunnetumpia julkisuuden henkilöitä. Kirjassa nouseekin esiin monia kiehtovia ihmiskohtaloita ja päiväkirjadokumentteja.

– Päiväkirjat kiinnostavat ihmisiä ja siitä kertovat esimerkiksi erilaiset päiväkirjakeruut ja tapahtumat, joissa luetaan omia tai toisten päiväkirjatekstejä ääneen yleisölle, Maarit Leskelä-Kärki sanoo.

– Digitaalinen käänne ja sosiaalinen media ovat muokanneet päiväkirja-alustoja, mutta nekin täyttävät edelleen tarvetta kirjoittaa päiväkirjaa. Moni esimerkiksi kirjoittaa FB-päivityksiään tai käyttää Instagramia kuin päiväkirjaa.

Kirjasta nouseekin keskeisesti esiin ennen kaikkea päiväkirjakirjoittamisen moninaisuus ja päiväkirjalajin jatkuva vuotaminen yli rajojen. Kirjassa päiväkirjaa ja sen kirjoittamista tarkastellaan myös sen materiaalisuuden kautta – siis millaisille sivuille päiväkirjaa on kirjoitettu, millaisilla välineillä ja minkälaisissa tilanteissa ja paikoissa. Teoreettisesti teos keskustelee kansainvälisen elämänkerronnan tutkimuksen kanssa ja tuo esiin kiinnostavia näkökulmia suomalaisen aineiston ja tutkimuskentän sekä kansainvälisen tuoreemman tutkimuksen kesken.

Teos on tarkoitettu kaikille, jotka pohtivat, mitä päiväkirjat voivat eletystä elämästä ja historiasta kertoa.

***

Maarit Leskelä-Kärki, Karoliina Sjö & Liisa Lalu (toim.): Päiväkirjojen jäljillä – Historiantutkimus ja omasta elämästä kirjoittaminen
352 s., Vastapaino 2020

Kuva: Vastapaino

Luotu 08.06.2020 | Muokattu 08.06.2020