Vararehtori Piia Björn nimitettiin Fulbright Suomi -säätiön vanhempien neuvonantajien joukkoon

10.08.2023

Fulbright Suomi -säätiö edistää Suomen ja Yhdysvaltojen välistä osaamis- ja kulttuurivaihtoa hallinnoimalla apurahaohjelmia sekä tarjoamalla tietoa ja tukea opiskelijoille, tutkijoille, opettajille ja muille asiantuntijoille. Säätiön vanhemmat neuvonantajat tarjoavat toiminnalle asiantuntemukseen pohjautuvaa ohjausta ja tukea.

Turun yliopiston koulutuksen ja koulutusrakenteiden kehittämisestä vastaava vararehtori Piia Björn on nimitetty yhdeksi Fulbright Suomi -säätiön kolmesta vanhemmasta neuvonantajasta. Vararehtori Björn on Fulbright alumni ja hän on myös toiminut kaksi toimikautta säätiön hallituksen jäsenenä. Vuosina 2017-2018 vararehtori Björn toimi säätiön hallituksen varapuheenjohtajana ja vuosina 2019-2020 hallituksen puheenjohtajana.

Fulbright Suomi -säätiö on itsenäinen, yksityinen, voittoa tavoittelematon järjestö, joka edistää laajempaa tiedon ja asiantuntemuksen vaihtoa koulutus- ja tutkimusyhteistyön avulla Suomen ja Yhdysvaltojen välillä. Säätiö tekee yhteistyötä eri hallitusten, säätiöiden, yliopistojen ja yrityskumppaneiden kanssa Atlantin molemmin puolin. Se kehitää ja hallinnoi stipendiohjelmia opiskelijoille, tutkijoille ja eri alojen asiantuntijoille sekä tarjoaa kansainvälistymis- ja kehittämispalveluita liikkuvuuden ja korkeakoulu- ja tutkimusyhteistyön tueksi.

Säätiön neuvonantajat ovat kokeneita asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet yhteen tai useampaan säätiön toiminnan osa-alueeseen, kuten korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymiseen, akateemiseen ja ammatilliseen vaihtoon, johtamisen kehittämiseen, kansainvälisiin suhteisiin ja diplomatiaan, tiedediplomatiaan, alumnisuhteisiin ja varainhankintaan. Asiantuntemuksensa ja kokemuksensa pohjalta neuvonantajat antavat säätiölle tärkeää ohjausta ja tukea. Neuvonantajat valitaan vuodeksi kerrallaan.

- On upeaa, että voin edelleen jatkaa työtäni Fulbright Suomi -säätiön ja sen tavoitteiden hyväksi. Suomen ja Yhdysvaltain yhteistyö on pitkäjänteistä ja erinomaista myös kansainvälisten tutkijavaihtojen näkökulmasta. Luotamme toisiimme ja ymmärrämme, miten tärkeää on tukea tutkimuksen ja koulutuksen huippuja, vararehtori Björn kertoo.

Fulbright tarjoaa uusia yhteyksiä ja kokemuksia yli Atlantin

Turun yliopisto on tehnyt pitkään yhteistyötä Fulbright Suomi -säätiön kanssa. Vuosien varrella monet tutkijat, opiskelijat ja opettajat Yhdysvalloista ovat vierailleet Turun yliopistossa erilaisten Fulbright-stipendien turvin. Yhdysvallat on ollut mielenkiintoinen kohde myös monille Turun yliopiston tutkijoille, opiskelijoille ja opettajille, jotka ovat tarttuneet Fulbrightin tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tämän lisäksi yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskus (JMC) tekee aktiivisesti yhteistyötä säätiön kanssa. Vuosittainen American Voices -seminaari, jonka järjestää englannin kielen oppiaine yhteistyössä Fulbright Suomi -säätiön ja JMC:n kanssa, tarjoaa mahdollisuuden tutustua amerikkalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin Suomessa vierailevien Fulbright-apurahansaajien kokemusten kautta.

Fulbright-apurahaohjelmat ja -stipendit ovat erittäin arvostettuja ja niitä tarjotaan motivoituneille ja lahjakkaille hakijoille. Hakuprosessi on vaativa, mutta Fulbright tarjoaa stipendiaateille arvokkaan mahdollisuuden kasvattaa ammatillista osaamista ja itseluottamusta sekä rakentaa uusia yhteyksiä. Monissa tapauksissa Fulbrighter- status avaa ovia ja tarjoaa mahdollisuuksia tavata eri alojen johtavia asiantuntijoita. Sen lisäksi, että apurahaohjelmat tarjoavat merkittävää hyötyä stipendiaateille, niillä on myös laajempi myönteinen vaikutus yliopistoille ja niiden yhteisöille, sillä vierailijoilla on usein mahdollisuus osallistua sekä tutkimus- että opetustoimintaan.

 

Korjattu uutista 14.8.2023: American Voices -seminaaria järjestää yliopiston englannin kielen oppiaine yhteistyössä Fulbright Suomi -säätiön ja John Morton -keskuksen kanssa.

Luotu 10.08.2023 | Muokattu 14.08.2023