Biotieteiden virtuaalista laboratoriokoulutusta ryhdytään kehittämään Turun yliopiston johdolla

23.02.2021

Turun yliopisto koordinoi kaksivuotista Erasmus+-hanketta, jossa kehitetään biotieteiden virtuaaliseen laboratoriokoulutukseen ja ryhmätyöskentelyyn soveltuvia verkkokursseja ja digipedagogiikkaa.

Korona-aika on nostanut uudella tavalla keskiöön tarpeen kehittää ja laajentaa virtuaalisen oppimisen ja opetuksen tapoja ja mahdollisuuksia. Turun yliopiston biolääketieteen laitoksen koordinoima hanke European Network for Virtual Lab & Interactive Simulated Online Learning_2027 (ENVISION_2027) sai EU:n Erasmus+-ohjelman ylimääräisellä strategisten kumppanuuksien hakukierroksella 289 000 euron rahoituksen. Kaksivuotinen hanke alkaa 1.6.2021.

– ENVISION_2027-hanke perustuu bioalojen opetusyhteistyölle, jota on tehty Turussa pitkään niin kansallisesti kuin pohjoismaisten ja muiden kansainvälisten kumppanien kanssa. Konsortiossa on Turun yliopiston lisäksi mukana viisi partneria: Itä-Suomen yliopisto, Åbo Akademi, Karoliininen Instituutti Ruotsista, Bergenin yliopisto Norjasta ja Leedsin yliopisto Isosta-Britanniasta. Partnerit ovat alansa tutkimuksen ja verkko-opetuksen huippuosaajia biotieteissä ja oppimisanalytiikassa, projektiasiantuntija Anni Wärri kertoo. 

Hankkeessa innovoidaan uusia laboratorioharjoitusten verkko-opetusmoduuleja, jotka mahdollistavat opiskelijoiden itsenäisen laboratoriotöiden opiskelun silloin, kun lähiopetus ei ole mahdollista tai sitä halutaan täydentää, esimerkiksi silloin, jos opetuksessa ei ole mahdollista käyttää tarvittavia kalliita laitteita. Samalla kehitetään virtuaalisia ryhmätyömenetelmiä, jotka aktivoivat opiskelijaa ottamaan enemmän vastuuta sekä omasta oppimisestaan että osuudestaan ryhmän työskentelyssä.

Vaikka koronaepidemia toimi osasysäyksenä virtuaaliopintojen kehittämistarpeelle, hanke tähtää pidemmälle kuin vain poikkeusajan tarpeisiin.

– Virtuaaliset laboratorioympäristöt tuodaan koulutukseen täydentämään opiskelijoiden harjoittelua, niillä ei ole tarkoitus korvata oikeaa laboratoriotyöskentelyä, vaan edistää opiskelijoiden oppimista. Tutkimme myös esimerkiksi sitä, miten oppimisanalytiikka saadaan osaksi virtuaalista laboratorio- ja ryhmätyöskentelyä, niin että tulevaisuudessa se ohjaa opiskelijaa yksilöllisesti ja reaaliaikaisesti opintosuorituksen aikana, yliopistonlehtori Leena Strauss huomauttaa.

Turun yliopiston biolääketieteen laitos on mukana myös toisessa juuri alkaneessa Erasmus+-hankkeessa yhdessä hoitotieteen ja tietotekniikan laitosten kanssa.

Luotu 23.02.2021 | Muokattu 23.02.2021