Turussa ryhdytään kehittämään lääke- ja terveystieteiden sekä terveysteknologian opiskelijoiden tekoälyosaamista

14.12.2020

Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu ovat mukana kolmivuotisessa Erasmus+-hankkeessa, jossa kehitetään usean eurooppalaisen yliopiston ja yrityksen yhteistyönä uudenlaista koulutusta lääketieteen ja terveysteknologian alan opiskelijoiden tekoälytaitojen lisäämiseksi.

Tekoäly on mullistamassa terveydenhoitoa, ja sitä käytetään jo esimerkiksi diagnostiikassa, sairauksien kulun ennustamisessa, terveydenhuollon resurssien kohdentamisessa ja potilaiden hoidon laadun parantamisessa. Tekoälyn avulla voidaan tehdä ennusteita esimerkiksi seuraavan päivän henkilökuntatarpeesta, potilaiden hoitoisuudesta ja potilaiden tilan muutoksista. Tavoitteena on paitsi kustannus- ja resurssitehokkuus, myös entistä parempi tarkkuus ja laatu. 

Lähes miljoonan euron EU-rahoituksen saaneessa ”Tekoäly, innovaatiot ja yhteiskunta – lääketieteen tulevaisuus” -tietoyhteenliittymähankkeessa rakennetaan koulutuskokonaisuus, joka johdattaa monipuolisesti tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämiseen vaikkapa kuvantamisaineistojen käsittelyssä, lääkekehityksessä, kliinisissä lääketutkimuksissa ja potilaskertomusten datalouhinnassa. Tietoyhteenliittymät (Knowledge Alliances) ovat laajoja EU-rahoitteisia korkeakoulujen ja yritysten välisiä hankkeita, jotka kehittävät korkeakoulutusta ja tukevat uusien innovaatioiden syntymistä. 

Turun ammattikorkeakoulu vastaa hankkeessa koulutuspaketin kokoamisesta, johon kaikki verkoston jäsenet osallistuvat. Turun yliopisto puolestaan tarjoaa käyttöön osaamisensa etenkin koneoppimisessa, digitaalisessa patologiassa ja lääketieteellisten kuvien käsittelyssä. Turussa on myös vahvaa kokemusta tekoälyn hyödyntämisestä potilasaineistojen käsittelyssä. Myös Turun yliopiston uudessa teknillisessä tiedekunnassa toimiva Tekoälyakatemia tarjoaa osaamisensa hankkeen hyödynnettäväksi. 

– Tekoäly mahdollistaa jo nyt laajojen terveystietojen käsittelyn, mutta hankkeen myötä tarkoituksena on laajentaa osaamista ja vahvistaa erityisesti syntetisoidun datan muodostamisen ja käsittelyn osaamista yhteistyössä korkeakoulujen ja Auria Tietopalvelun kanssa, toteaa terveysteknologian yliopettaja Elina Kontio Turun ammattikorkeakoulusta.

Koulutuspaketin avulla opiskelijoille opetetaan tekoälyn perusteiden lisäksi yrittäjyys-, johtamis-, viestintä- ja innovaatiotaitoja. Lisäksi opiskelijoita kannustetaan osallistumaan yhteistyöverkostossa mukana olevien yritysten tarjoamiin kehittämishaasteisiin, joissa he saavat tuntumaa tekoälyinnovaatioiden yhteiskunnallisesta merkityksestä. Koulutuksessa opiskelijat työskentelevät noin 10 hengen moniammatillisissa ryhmissä, joissa kussakin on mukana lääketieteen, biolääketieteen, terveystieteen ja tekniikan opiskelijoita. 

– Hanke tarjoaa myös kokonaan uusia mahdollisuuksia Turun Terveyskampuksen piirissä tehtävälle koulutus- ja tutkimusyhteistyölle. Monet hankkeeseen osallistuvat turkulaiset tekoälytutkijat tuntevat toisensa hyvin jo entuudestaan, ja yhteisen koulutuksen kehittäminen vahvistaa yhteistyötä entisestään. Jatkorahoitusta voidaan hyödyntää rakentamalla samalla myös uusia tekoälyyn ja terveyteen liittyviä verkko-opintoja turkulaisille korkeakouluopiskelijoille, kertoo koulutusvaradekaani Sanna Salanterä Turun yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta.

Hanketta koordinoi espanjalainen Salamancan yliopisto. Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun lisäksi mukana ovat Thessalonikin yliopisto Kreikasta, Monsin yliopisto Belgiasta, Espanjan kansallinen tutkimusverkosto CIBER sekä yritykset Markeut Skills, GotDataDriven ja SciFy.

Terveyskampus Turku on merkittävä lääketieteen, sosiaali- ja terveysalan ja teknologian moniammatillinen osaamiskeskittymä, joka tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia tutkimustoiminnalle, innovaatioille ja yritysyhteistyölle. Terveyskampus Turku -yhteistyössä ovat mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia ja Turku Science Park Oy. Osapuolet edistävät tutkimus- ja yhteistyöedellytyksiä, koulutustoimintaa sekä yritys- ja innovaatiotoimintaa.

Lisätietoja: 

Terveysteknologian yliopettaja Elina Kontio, tekniikka ja liiketoiminta, Turun ammattikorkeakoulu, +358 44 9072088, elina.kontio@turkuamk.fi 

Varadekaani Sanna Salanterä, lääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto, +358 50 555 0567, sansala@utu.fi 

Luotu 14.12.2020 | Muokattu 14.12.2020