Yrittäjyys on maaseudun nuorille varteenotettava uravaihtoehto

17.02.2021

Tuoreessa Yrittäjyys maaseudun nuorten uravaihtoehtona -tutkimuksessa tarkastelimme yrittäjyyttä maaseudun nuorten uravaihtoehtona. Tunnistimme neljä vaihtoehtoista tulevaisuuden yrittäjyyspolkua: ”yhden uran yrittäjät”, ”joustavat yrittäjät”, "perinteikkäät yrittäjät” ja ”nuoret kokeilijat”.

Maaseutu tarjoaa erityislaatuisen toimintaympäristön ja mahdollisuuden yrittäjyydelle. Tutkimuksen perusteella yrittäjyyteen ja sen edistämiseen maaseudulla liittyy erilaisia stereotyyppisiä käsityksiä, joiden vuoksi yrittäjyyden potentiaali maaseudulla ei realisoidu toivotulla tavalla. Yrittäjyyttä edistettäessä on oleellista murtaa stereotyyppisiä käsityksiä yrittäjyydestä, joka edellyttää vakiintuneita käsityksiä sekä toimintamalleja haastavaa institutionaalista muutosta maaseudulla. Muutos käsittää erityisesti sen, että yrittäjyys ja palkkatyö tuodaan esiin yhdenvertaisina ja tasavahvoina tapoina organisoida työ ja toimeentulo esimerkiksi sukupuolesta ja koulutustaustasta riippumatta.

Tutkimusraportti Yrittäjyys maaseudun nuorten uravaihtoehtona on julkaistu Turun yliopiston Erillisteokset ja sarjat -kokoelmassa.

Tutkimushankkeesta on tuotettu maaseutupolitiikan. Politiikkasuositus 2/2021: Yrittäjyys maaseudun nuorten uravaihtoehtona.

 

Luotu 17.02.2021 | Muokattu 17.02.2021