Influenssarokotteiden suojatehon arviointi rekisteritietojen perusteella on nopeaa ja kustannustehokasta (Väitös MSc Ulrike Baum, 8.10.2021, kansanterveystiede)

Influenssarokotteiden suojateho on arvioitava uudelleen vuosittain. MSc Ulrike Baum tutki väitöskirjassaan, miten influenssarokotteiden suojatehoa voidaan arvioida tehokkaasti terveydenhuollon rekisterien ja väestötietojen perusteella. Baumin tutkimuksen tulokset sisältävät lisäksi arvioita influenssarokotteiden antamasta suojasta lapsilla ja ikääntyneillä.

Ulrike Baumin väitöstutkimuksen lähtökohtana on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen käytäntö arvioida influenssarokotteiden suojatehoa vuosittain terveydenhuollon rekisterien ja väestötietojen perusteella. Baum tutki ja kehitti menetelmiä, jotka mahdollistavat rekistereihin rutiininomaisesti kerättyjen tietojen tehokkaan käytön niin, että sekoittavien tekijöiden ja mittausvirheiden aiheuttamia harhoja voidaan välttää.

– Suomessa meillä on harvinainen tilaisuus tehdä kohorttitutkimuksia eli tutkimuksia, joissa seuraamme suurta väestöä pitkän ajan kuluessa rekisteritietojen perusteella. Osoitan väitöstutkimuksessani, että tällainen rekisteriin perustuva kohorttitutkimus soveltuu influenssarokotteiden suojatehon arvioimiseen, Baum sanoo.

– Näissä tutkimuksissa verrataan influenssan ilmaantuvuutta rokotetuilla ja rokottamattomilla henkilöillä. Rokotustiedot otetaan rokotusrekisteristä ja influenssatapaustiedot tartuntatautirekisteristä tai hoitoilmoitusjärjestelmästä, väittelijä jatkaa.

Rokotus vähentänyt viime vuosina influenssatartunnan riskiä lapsilla jopa 90 prosenttia

Baumin tutkimuksen tulokset sisältävät lisäksi arvioita lasten ja ikääntyneiden suojaustasoista. Influenssavirustartunta voi johtaa vakavaan tautiin, jota ei pidä sekoittaa tavalliseen flunssaan. Influenssarokotteiden suojateho vaihtelee vuosittain.

– Teho riippuu siitä, kuinka paljon influenssavirus on muuntunut ja kuinka hyvin rokotteet vastaavat näitä muutoksia. Viime vuosina rokotus on vähentänyt influenssatartunnan riskiä lapsilla jopa 90 prosenttia ja ikääntyneillä jopa 50 prosenttia. Toisin sanoen rokotetun lapsen tartuntariski voi olla vain kymmenen prosenttia rokottamattoman lapsen riskistä, väittelijä selvittää.

Influenssarokotteiden suojatehon oikea-aikainen arviointi auttaa arvioimaan ja parantamaan kansallista rokotusohjelmaa, mikä puolestaan hyödyttää kansanterveyttä. Baumin väitöskirjan menetelmiä voidaan käyttää myös silloin, kun tutkitaan muiden rokotteiden suojatehoa tai turvallisuutta.

***

MSc Ulrike Baum esittää väitöskirjansa ”Cohort Studies of Influenza Vaccine Effectiveness Based on Finnish Register Data” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 8.10.2021 klo 12.00. Väitöstilaisuutta voi seurata etänä.

Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Tyra Grove Krause (University of Copenhagen, Tanska) ja kustoksena professori Kari Auranen (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on kansanterveystiede.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: ulrike.u.baum@utu.fi

Luotu 29.09.2021 | Muokattu 29.09.2021