Lasten ja nuorten selkäsairauksien hoito Turussa valtakunnallisesti korkealaatuista (Väitös: EL Markus Lastikka, 10.1.2020, lastenkirurgia)

EL Markus Lastikan Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa mukana olleiden lapsuus- ja nuoruusiän skolioosin eli selän vinoutuman hoitotulokset ovat olleet Turussa hyviä. Lastikka tarkasteli tutkimuksessaan erilaisten korsettihoitojen tehokkuutta, skolioosin leikkaushoitoa sekä lasten kaularangan luudutusleikkausten syitä ja tuloksia. 

Nuoruusiän idiopaattinen eli tuntemattomasta syystä aiheutuva skolioosi on Suomen yleisin skolioosin muoto. Sen hoitomuotoihin kuuluvat korsetti- ja leikkaushoito. Markus Lastikka vertasi väitöstutkimuksessaan vain öisin pidettävää korsettia ympärivuorokautisesti pidettävään korsettiin ja totesi molempien olevan yhtä tehokkaita rintarangan skolioosin hoitomuotona. 

– Yöaikainen korsettihoito on kuitenkin lapselle kevyempi hoitomuoto, joten sen käyttö todennäköisesti parantaa lapsen myöntyvyyttä hoitoon, Lastikka huomauttaa.

Öisin tehtävä korsettihoito onkin hyvä vaihtoehto ympärivuorokautiselle hoidolle siihen soveltuvilla skolioosipotilailla. 

Lapsuusajan skolioosi luutuu pidempään

Joskus pelkkä korsettihoito ei riitä, ja vaaditaan kirurgista hoitoa, joka toteutetaan korjaamalla selän vinouma pysyvien tankojen avulla. Osana väitöstutkimustaan Lastikka selvitti, mikä on kirurgisessa hoidossa sopivin luudutuksen pituus lapsuusiän tautimuodossa sekä sivuilta vahvistettujen tankojen vaikutusta. 

– Tutkimuksemme osoitti, että lapsuusiän skolioosi vaatii hieman pidemmän selkärangan luudutuksen kuin nuoruusiän skolioosi. Tulokset tällä leikkaustekniikalla olivat erittäin hyvät suurimmalla osalla leikkaushoitoa saaneista, Lastikka sanoo. 

Tutkimus osoitti myös, että sivulta vahvistettujen tankojen käyttö skolioosileikkauksessa paransi rintarangan kuperuutta, mikä on hyväksi oikean ryhdin saavuttamisessa. 

Kasvuhäiriöt ja vammat yleisimpiä kaularangan luudutusleikkausten syitä

Lapsen kaularanka vaatii harvoin instrumentoitua leikkaushoitoa, eikä aiheesta siksi ole vielä laajasti tutkimustietoa. Lastikka tutki väitöskirjassaan lasten kaularangan luudutusleikkauksien syitä ja tuloksia, erityisesti kaularangan ja kallon luudutusten sekä alle 10-vuotiaina leikattujen osalta. 

– Totesimme luun kasvuhäiriöiden aiheuttaman kaularangan epävakauden ja kaularangan vammojen olevan yleisimpiä syitä lasten instrumentoiduille kaularangan luudutusleikkauksille, Lastikka kertoo. 

Tutkimus osoitti myös, että kaularangan ja kallon luudutuksiin sekä ennen kymmenettä ikävuotta tehtyihin selkärangan luudutuksiin liittyi kohonnut kirurgisten komplikaatioiden ja kuoleman riski verrattuna alempiin kaularangan luudutuksiin ja vanhemmalla iällä tehtäviin luudutusleikkauksiin.

***
EL Markus Lastikka esittää väitöskirjansa Treatment of pediatric spinal disorders julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 10.1.2020 klo 12.00 (Tyks, U-sairaala, Lastenklinikan luentosali, Kiinamyllynkatu 4–8, Turku).

Vastaväittäjänä toimii dosentti Juha-Jaakko Sinikumpu (Oulun yliopistollinen keskussairaala, Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Ilkka Helenius (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on lastenkirurgia.

Väittelijän yhteystiedot: mphlas@utu.fi
  
Väittelijän kuva

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä UTUPubissa.

Luotu 02.01.2020 | Muokattu 02.01.2020