Metsäteollisuus raportoi aktiivisesti ympäristötyöstään – vaikutusten arvioinnissa paljon kehitettävää (Väitös: DI, KTM Marileena Mäkelä 25.6.2020, tulevaisuudentutkimus)

Marileena Mäkelä tutki väitöskirjassaan metsäteollisuuden ympäristöraportointia Suomessa. Vaikka metsäteollisuusyritykset ovat julkaisseet ympäristöraportteja jo pitkään, väittelijän mukaan raportteja pitäisi edelleen kehittää huomioimalla alan todelliset ympäristövaikutukset.

Yritykset julkaisevat kerran vuodessa vapaaehtoisia ympäristöraportteja kertoakseen vuoden aikana tekemästään ympäristötyöstä ja sen tuloksista. Suomalaiset metsäteollisuusyritykset olivat ensimmäisten yritysten joukossa julkaistessaan raportteja 1990-luvun alusta lähtien.

Metsäteollisuuden ympäristöraportteja usealta vuodelta analysoidessaan Marileena Mäkelä havaitsi, että alan yritykset raportoivat paljon ympäristöasioista. Raportoinnissa korostuivat erityisesti ympäristönäkökohdat, kuten energiankulutus, käytetyt raaka-aineet, vedenkulutus sekä myös vesi- ja ilmapäästöt ja jäte- ja jätevesimäärät. 

– Näitä asioita tutkivat myös haastattelemani asiantuntijat. He pitivät suomalaista metsäteollisuutta hyvänä mittaamaan oman toimintansa päästöjä, Mäkelä sanoo. 

Todellisista ympäristövaikutuksista raportoidaan vähän

Ympäristönäkökohdista raportointi on tärkeää. Esimerkiksi energiankulutuksen mittaaminen ja raportointi ovat keskeisiä alueita metsäteollisuudelle, sillä sektori kattaa noin neljäsosan Suomen teollisuuden energiankulutuksesta. Mäkelän mukaan energiankulutuksen tarkastelu ei yksin riitä ja myös erilaiset ympäristövaikutukset tulisi sisällyttää raportteihin. 

– Toisin sanoen energiankulutus, käytetyt raaka-aineet ja aiheutetut päästöt pitää vielä kohdistaa aiheutettuihin ympäristövaikutuksiin, Mäkelä sanoo. 

Tutkimuksessaan Mäkelä huomasi, että ympäristövaikutuksista raportoidaan nykyään todella vähän. 

– Viime aikoina metsäteollisuus on keskittynyt lähinnä ilmastovaikutuksista raportointiin. Kuitenkin esimerkiksi hakkuiden vaikutuksesta biodiversiteettiin ja hiilinieluihin olisi tärkeää raportoida. Samaa sanoivat myös haastatellut asiantuntijat.

Raportoinnissa huomioitava koko tuotantoketju

Tutkimuksessaan Mäkelä laati metsäteollisuudelle neljä erilaista tulevaisuuskuvaa ja nosti koko alan kehittämiskohteeksi ympäristöraportoinnin. Nykyinen raportointi keskittyy erityisesti omien tehtaiden ympäristönäkökohtien raportointiin. Tulevaisuudessa pitäisi kuitenkin raportoida myös ympäristövaikutuksista koko tuotantoketjun näkökulmasta. 

– Nykyistä enemmän pitäisi raportoida esimerkiksi puunhankinnan ympäristövaikutuksista ja logistiikasta, Mäkelä sanoo.

Tutkimuksessa ehdotetaan lisäksi nykytekniikan hyödyntämistä reaaliaikaisen raportoinnin mahdollistamiseksi. 

– Tällä hetkellä ympäristöraportti julkaistaan osana yrityksen vastuullisuusraporttia tai vuosikertomusta kerran vuodessa, vaikka tieto voisi olla jatkuvasti päivittyvää ja kaikkien saatavilla verkossa, Mäkelä sanoo. 

***

DI, KTM Marileena Mäkelä esittää väitöskirjansa ”The past, present and future of environmental reporting in the Finnish forest industry” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa torstaina 25.6.2020 klo 12.

Turun yliopiston väitöstilaisuuksia ei koronavirustilanteen vuoksi järjestetä yleisötilaisuuksina. Väittelijä, vastaväittäjä ja kustos ovat vähintään ääniyhteydessä. Yleisön on mahdollista seurata väitöstä etäyhteyden kautta: https://utu.zoom.us/j/61712177831

Vastaväittäjänä toimii professori Anne Toppinen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena dosentti Jarmo Vehmas (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on tulevaisuudentutkimus.

Väitöskirjan lukukappale on yliopiston Natura-rakennuksen infopisteessä (kulku Vesilinnantien puoleisen ulko-oven kautta: Vesilinnantie 3, 20500 Turku), josta sitä voi pyytää puhelimitse (numero ulko-ovessa) arkisin klo 9–15 päivystävältä henkilökunnalta paikan päällä tutustuttavaksi.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: 040 671 7632, marileena.t.makela@jyu.fi 

Luotu 16.06.2020 | Muokattu 16.06.2020