Ravitsemustekijät ja ylipainon määrä vaikuttavat vakavasti ylipainoisten lasten ja nuorten kardiometabolisten sairauksien riskiin (Väitös: MD Christoph Saner, 20.11.2020, sisätautioppi)

MD Christoph Saner tutki Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan ylipainoon vaikuttavia tekijöitä ja ylipainon haitallisia terveysvaikutuksia vaikeasti ylipainoisten australialaisten lasten ja nuorten kohortissa. Tutkimuksen perusteella proteiinien osuus ruokavaliossa olisi käänteisesti yhteydessä kokonaisenergian saantiin. Murrosikäisillä pojilla ylipainon vaikeusaste taas oli yhteydessä veren metabolomisiin profiileihin, jotka liittyvät sydän- ja verisuonitautien ennusteeseen aikuisiässä. Ylipainon onnistunut hallinta varhaisesta myöhäiseen murrosikään oli yhteydessä pienempään valtimoiden jäykkyyteen.

Lasten ja nuorten ylipaino on yksi vakavimmista kansanterveydellisistä ongelmista, joka vaikuttaa jopa joka viidenteen lapseen kehittyneissä maissa. Christoph Saner tutki väitöstutkimuksessaan makroravintoaineiden koostumuksen yhteyksiä kokonaisenergian saantiin ja liikalihavuuden vakavuuteen. Lisäksi hän selvitti ylipainon suuruuden ja siinä tapahtuvien muutosten merkitystä valtimotautien riskitekijöiden ja varhaisten valtimomuutosten esiintymiseen. 

– Varhaisessa iässä kehittyvään ylipainoon vaikuttavien, ehkäistävissä olevien tekijöiden ymmärtäminen ja ylipainosta aiheutuville sydän- ja verisuonitaudeille alttiiden yksilöiden tunnistaminen on ratkaisevan tärkeää tehokkaan ennaltaehkäisyn kannalta, Saner huomauttaa.     

Riittävä proteiinin saanti keskeistä sydän- ja verisuoniterveydelle

Energian saannin ja kulutuksen epätasapaino aiheuttaa painon liiallista kertymistä. Eläimillä ja aikuisilla ihmisillä tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että proteiinien osuudella päivittäisestä ravinnosta voi olla merkittävä vaikutus kokonaisenergian saantiin. Tällöin pienempi proteiinilähteistä peräisin oleva energia voi johtaa lisääntyneeseen kokonaisenergian saantiin. Saner pystyi osoittamaan tämän proteiinin vipuvaikutukseksi kutsutun mekanismin myös ylipainoisilla lapsilla ja nuorilla.

– Tutkimustulosten perusteella makroravinteiden koostumus tulisikin huomioida paremmin ruokavalion kokonaisarvioinnissa. Lisäksi olisi tärkeää huolehtia riittävästä proteiinin saannista lapsuudessa ja nuoruudessa, Saner sanoo.  

Painon pudotus on tärkeää jo nuoruudessa

Sanerin tutkimuksen tärkeä havainto oli, että ylipainon pitäminen samalla tasolla tai vähentäminen varhaismurrosiästä myöhäiseen murrosikään, keskimäärin 5,5 vuoden aikana, oli yhteydessä valtimoiden jäykkyyden vähenemiseen verrattuna niihin, joilla ylipaino lisääntyi.

– Pitkittäistutkimukset, joissa tutkitaan painoindeksin muutoksia murrosiässä, ovat tärkeitä, koska ne osoittavat, että näennäisesti pienet muutokset voivat olla merkityksellisiä sydän- ja verisuoniterveydelle, Saner toteaa.

***

MD Christoph Saner esittää väitöskirjansa ”Nutritional Determinants & Cardiometabolic Risk Outcomes in Children and Adolescents with Obesity” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 20.11.2020 klo 12.00.

Tilaisuutta voi seurata etäyhteyden avulla.

Vastaväittäjänä toimii professori Timo Lakka (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Markus Juonala (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on sisätautioppi. 

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: christoph.saner@insel.ch 

Väittelijän kuva 

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä UTUPubissa.

Luotu 17.11.2020 | Muokattu 17.11.2020