Säteilyn käyttö kardiologiassa on monipuolistunut ja tuonut uusia mahdollisuuksia (Väitös: FL Jukka Järvinen, 28.8.2020, kardiologia ja kardiovaskulaarilääketiede)

Säteilyn käyttö kardiologisissa toimenpiteissä on viimeisen kymmenen vuoden aikana edistynyt huomattavasti, ja sepelvaltimotoimenpiteiden annostasot ovatkin aikaisempaan kansalliseen selvitykseen nähden pienentyneet huomattavasti. Tämä käy ilmi FL Jukka Järvisen Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa. 

Väitöskirjassaan Jukka Järvinen tutki säteilyn käyttöä laajasti eri kardiologisissa toimenpiteissä Suomessa ja Euroopassa. Lisäksi Järvinen tutki potilaiden säteilyn käyttöön liittyvää ihovaurioriskiä Suomessa kahdeksassa eri sairaalassa. Toimenpiteiden sädeannoksiin vaikuttaviin tekijöihin hän taas keskittyi Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

Tutkimuksen mukaan suurimmat sädeannokset aiheutuvat aorttaläppäproteesin katetriteitse tehtävässä asennuksessa sekä sepelvaltimoiden pallolaajennuksissa. Näissä toimenpiteissä voidaan kuitenkin havaita suurta vaihtelua sairaaloiden ja maiden potilasannoksissa. 

Vaikka sädeannokset ovat yleisesti pienentyneet, on niihin silti kiinnitettävä tarkkaan huomiota. 

– Uusissa kardiologisissa toimenpiteissä, kuten suonensisäisesti asennettaviin aorttaläppäproteeseihin liittyvissä toimenpiteissä, potilaiden sädealtistukset ovat ajoittain melko suuria, eikä riskiä potilaan ihovauriolle voida sulkea pois. Myöskään toimenpiteisiin edelleen liittyvää syöpäriskiä ei tule vähätellä, Järvinen huomauttaa.

Väitöskirja tehtiin osin rekisteri- ja osin seurantatutkimuksena. Tutkimuksessa käytettiin koneoppivaa algoritmia, joka auttoi hahmottamaan, miten vaikeustasot voi määrittää ja mitä asioita niissä tulisi ottaa huomioon.

Järvisen väitöskirja havainnollistaa hyviä säteilysuojelun tutkimuskäytäntöjä ja niiden soveltamista minimaalisesti kajoaviin kardiologisiin toimenpiteisiin. Tutkimus tarjoaa uutta tietoa, joka hyödyttää sekä tämän päivän kardiologiaa että fyysikoita, jotka työskentelevät alalla.

***

FL Jukka Järvinen esittää väitöskirjansa ”On Optimal Use of Radiation in Cardiological Procedures” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 28.8.2020 klo 12.00 (Tyks, T-sairaala, Johan Haartman -luentosali, Hämeentie 11, Turku).

Vastaväittäjänä toimii dosentti Paula Toroi (IAEA) ja kustoksena professori Mika Teräs (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on kardiologia ja kardiovaskulaarilääketiede.

Koronavirustilanteen vuoksi väitöstilaisuuden yleisömäärä paikan päällä on korkeintaan 50 henkilöä. Yleisön on mahdollista seurata väitöstä etäyhteyden kautta: http://recorder.uc.medbit.fi/streamit/2mit-stream1.html 

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä UTUPubissa.

Luotu 26.08.2020 | Muokattu 26.08.2020