Sekuriini ja siihen liittyvät proteiinit ennustavat rintasyöpäpotilaan selviytymistä (Väitös: EL Heli Repo, 13.3.2020, patologia)

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. EL Heli Repo havaitsi Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan, että sekuriini-proteiini ennustaa rintasyöpäpotilaan selviytymistä. Sekuriiniin liittyvät proteiinit voivat olla lupaavia tulevaisuuden lisätyökaluja rintasyövän ennusteen arvioimiseen ja yksilöllisten hoitopäätösten tekemiseen.

– Solunjakautumista säätelevien proteiinien ilmentyminen on syöpäsolukossa poikkeavaa. Käyttämällä tällaisia proteiineja merkkiaineina voidaan arvioida rintasyöpään sairastuneiden potilaiden ennustetta, Heli Repo selittää.

Normaali solunjakautuminen on tarkkaan säädelty tapahtuma, jota monipolvinen proteiinien verkosto ohjailee. Syöpäsolukossa solujen jakautuminen on usein häiriintynyttä ja huonosti hallittua. Tämä heijastuu myös jakautumista sääteleviin proteiineihin, joiden ilmentyminen poikkeaa normaalista solukosta. Sekuriini on yksi keskeisistä solunjakautumista ohjailevista proteiineista. Sen tehtävänä on hidastaa solunjakautumista, kunnes edellytykset solujakautumisen etenemiselle ovat täydelliset.  

Liiallinen sekuriini ennustaa yli kaksinkertaista kuolemanriskiä

Arvioimalla sekuriinin ja siihen liittyvien proteiinien separaasin sekä PTTG1IP- ja SA2-proteiinien ilmentymistä immunohistokemiallisesti kudosleikkeistä löydettiin näiden proteiinien poikkeavia värjäytymisprofiileja. Sekuriinin liiallisen ilmentymisen syöpäsolukossa todettiin 1135 potilaan aineistossa ennustavan yli kaksinkertaista kuolemanriskiä. Yhdistämällä sekuriinin ja separaasin ilmentyminen syöpäsolukon imusolmukelevinneisyyteen kuolemanriskin todettiin olevan yli kuusinkertainen.

Viiden vuoden jälkeen rintasyöpään sairastuneista potilasta elossa on noin 90 %. Hyvistä hoitotuloksista huolimatta rintasyöpään liittyy siis edelleen huomattavaa kuolleisuutta. Siksi rintasyövän käyttäytymistä pyritään ennustamaan erilaisilla ennusteeseen vaikuttavilla tekijöillä. Kliinisessä käytössä tällaisia tekijöitä ovat kasvaimen koko, taudin levinneisyys, hormonireseptorien ja Her2-kasvutekijän ilmentyminen kasvainsoluissa sekä kasvainsolukon jakautumisaktiivisuus.

– Sekuriiniin liittyvät solunjakautumista säätelevät proteiinit ovat lupaavia tulevaisuuden lisätyökaluja rintasyövän ennusteen arvioimista ja yksilöllisiä hoitopäätöksiä varten, Repo kiteyttää.

***

EL Heli Repo esittää väitöskirjansa ”Securin-Related Cell Proliferation in Breast Cancer Prognosis” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 13.3.2020 klo 12.00 (Turun kauppakorkeakoulu, LähiTapiola-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Tibor Tot (Uppsalan yliopisto, Ruotsi) ja kustoksena professori Ilmo Leivo (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on patologia.

Väittelijän yhteystiedot: hemaka@utu.fi 

Luotu 06.03.2020 | Muokattu 06.03.2020