Solujen fokaaliadheesiot säätelevät kantasolujen monikykyisyyttä (Väitös: MSc Aki Stubb, 29.11.2019, lääketieteellinen biokemia ja genetiikka)

MSc Aki Stubb tutki Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan erittäin monikykyisten kantasolujen fokaaliadheesiota superresoluutiomikroskopian avulla. Tutkimuksessaan Stubb paljasti monikykyisten kantasolujen fokaaliadheesioiden erityispiirteitä.

Erittäin monikykyiset kantasolut voivat erilaistua lähes kaikiksi elimistön solutyypeiksi ja jakaantua periaatteessa loputtomasti. Ominaisuuksiensa johdosta monikykyiset kantasolut voivat olla loistava työkalu tulevaisuuden lääketieteelle. Fokaliadheesiot puolestaan yhdistävät solun tukirangan ja solun ulkoisen väliaineen integriinireseptorien välityksellä. Fokaaliadhesiota voisi kuvailla myös solujen jaloiksi, sillä solut käyttävät niitä mm. kiinnittymiseen ja liikkumiseen.

Tiedetään, että kantasolujen erilaistumista säädellään geeniluennan tasolla, mutta aikaisemmin ei ole tutkittu, miten fokaaliadheesiot osallistuvat tähän. Nyt Aki Stubb on selvittänyt väitöskirjassaan ihmisen erittäin monikykyisten kantasolujen fokaaliadheesioden tarkan ultrarakenteen kolmiulotteisen superresoluutiomikroskopian avulla. Tutkimus kuvailee myös uuden, superresoluutiomikroskopiaan perustuvan tavan mitata fyysisiä voimia solutasolla.

Osana väitöstutkimustaan Stubb matkusti professori Johanna Ivaskan tutkimusryhmän kanssa Yhdysvaltoihin HHMI Janelia Campukselle käyttämään superresoluutiokuvantamiseen tarvittavaa mikroskooppia, jonka laisia on ryhmän tietojen mukaan maailmassa vain kaksi.

– Kuvantamiskokeemme osoittivat, että monikykyisten kantasolujen fokaaliadheesiot eroavat monella tapaa aikaisemmin tunnetuista. Erityisesti solujen voimien välitykseen liittyvät proteiinit olivat sijoittuneet eri tavalla kuin muissa solutyypeissä on näytetty, Stubb kertoo.

Solujen adheesioita on tutkittu jo useiden vuosien ajan, mutta vielä ei kuitenkaan tiedetä, voitaisiinko kantasolujen erilaistumista ohjailla säätelemällä fokaaliadheesioden rakennetta. Stubbin väitöskirja paljastaa aikaisemmin tuntemattomia rakenteellisia erityisominaisuuksia kantasolujen fokaaliadheesioissa ja voimaa välittävässä tukirangassa. 

– Kokonaisuutena väitöskirja avaa uudenlaisen lähestymistavan kantasolubiologiaan ja ihmisen kantasolujen monikykyisyyden säätelyyn, Stubb sanoo.

***

FM Aki Stubb esittää väitöskirjansa Focal adhesion mediated regulation of pluripotency julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 29.11.2019 klo 12.00 (Turun yliopisto, Dentalia, Arje Scheinin -sali, Lemminkäisenkatu 2, Turku)

Vastaväittäjänä toimii professori Chris Bakal (The Institute of Cancer Research, Iso-Britannia) ja kustoksena professori Johanna Ivaska (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on lääketieteellinen biokemia ja genetiikka.

Väittelijän yhteystiedot: +358449928782, aki.stubb@utu.fi

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä UTUPubissa.

Luotu 21.11.2019 | Muokattu 25.11.2019