Tablettimuotoinen antibiootti on turvallinen ja tehokas vaihtoehto leikkaushoidolle lievässä umpilisäketulehduksessa (Väitös: LL Jussi Haijanen, 4.3.2022, kirurgia)

Akuutti umpilisäketulehdus on yksi yleisimmistä päivystyspotilaan vatsakivun syistä, ja umpilisäkkeen poistoleikkaus on yleisin päivystyskirurginen toimenpide. LL Jussi Haijasen väitöskirjatutkimuksessa selvisi, että suuri osa umpilisäketulehduksista voitaisiin hoitaa turvallisesti ja myös kustannustehokkaasti tablettimuotoisella antibiootilla leikkaushoidon sijaan.

Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että suurin osa lievistä umpilisäketulehduksista voitaisiin turvallisesti jättää leikkaamatta ja hoitaa antibiooteilla. Aiemmissa tutkimuksissa on myös havaittu, että lyhyellä aikavälillä umpilisäketulehduksen hoitaminen antibiootilla säästää kustannuksia verrattuna leikkaushoitoon, mutta pitkän aikavälin seurantatulokset ovat kustannuksien osalta puuttuneet.

Jussi Haijasen väitöstutkimuksen perusteella lievän umpilisäketulehduksen hoitaminen antibiootilla säästää merkittävästi hoitokustannuksia myös pitkän aikavälin seurannassa. Viiden vuoden seurantajaksolla leikkaushoidon kokonaiskustannukset olivat 1,4 kertaa suuremmat kuin antibioottihoidon.

– Kyseessä on niin yleinen sairaus, että pienikin ero hoitokustannuksissa kertautuu nopeasti ja tekee pitkäaikaisseurannassa merkittävän eron kokonaiskuluihin, Jussi Haijanen kertoo.

Tarkkaan diagnoosiin on mahdollista päästä aiempaa matalammalla sädeannoksella

Nykyään tiedetään, että umpilisäketulehduksia on kahta erilaista tautimuotoa; suurin osa tulehduksista on lieviä, kun taas osa on vaikeampia puhkeamaan johtavia tulehduksia. Koska antibioottihoitoa voidaan harkita vain potilaille, joilla tulehdus on lievä, on ensisijaisen tärkeää erottaa lievä ja vaikea tulehdus toisistaan ennen hoidon valintaa.

Tietokonetomografia (TT) on tarkkuutensa vuoksi käytetyin vatsanalueen päivystyksellinen kuvausmenetelmä, vaikka siitä aiheutuu potilaalle aina säderasitusta. Haijasen väitöstutkimuksen perusteella kuvauksissa käytettävää sädeannosta voitaisiin kuitenkin huomattavasti pienentää ilman, että diagnostinen tarkkuus umpilisäketulehduksen osalta heikkenee.

– Tärkeä havainto oli, että matalammalla sädeannoksella tehty TT erotti tavanomaista TT-tutkimusta vastaavalla tarkkuudella myös lievän ja vaikean tulehduksen toisistaan. Tämä tarkoittaa, että pienemmällä säderasituksella potilaalle voidaan tehdä tarkka diagnoosi ja tarjota mahdollisesti sekä antibiootti- että leikkaushoitovaihtoehdot, Haijanen sanoo.

Tablettimuotoinen lääkitys riittää lievän umpilisäketulehduksen hoidoksi – pärjätäänkö jatkossa ilman sairaalahoitoa?

Aiemmat tutkimukset ovat verranneet lievän umpilisäketulehduksen leikkaushoitoa suonensisäisen ja tablettimuotoisen antibioottihoidon yhdistelmään. Haijasen väitöstutkimus vertaili yhdistelmähoitoa pelkkään tablettimuotoiseen lääkitykseen ja osoitti, että lievässä umpilisäketulehduksessa pelkkä tablettimuotoinen lääkitys on toimiva vaihtoehto.

–Tulostemme perusteella lievä umpilisäketulehdus voitaisiin suurimmalla osalla hoitaa ilman sairaalahoitoa vaativaa suonensisäistä antibioottihoitoa tai leikkausta. Jatkossa saattaakin olla mahdollista, että lievää umpilisäketulehdusta voitaisiin hoitaa tablettimuotoisella lääkityksellä kotona sairaalan sijaan. Tämänkaltaisella muutoksella olisi valtava merkitys sairaalahoidon tarpeen ja täten myös hoitokustannusten vähenemiseen, Haijanen sanoo.

***

LL Jussi Haijanen esittää väitöskirjansa ”Uncomplicated Acute Appendicitis - Towards Optimization of Diagnostics, Antibiotic Management and Treatment Costs” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 4.3.2022 klo 12.00.

Väitöstä voi seurata etäyhteydellä: https://utu.zoom.us/j/64451888711 (salasana: 248713)

Vastaväittäjänä toimii professori Kjetil Søreide (Bergenin yliopisto, Norja) ja kustoksena professori Paulina Salminen (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on kirurgia.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: jussi.haijanen@tyks.fi

Luotu 28.02.2022 | Muokattu 28.02.2022