Tulevaisuustieto parantaa kunnallista päätöksentekoa (Väitös: FM Hanna Heino, 17.6.2021, ihmismaantiede)

Epävarmuus tulevaisuuden uhkatekijöistä ja uusista mahdollisuuksista tekee tulevaisuudesta yhä tärkeämmän hallinnan kohteen. Suomessa yhä useammilla julkisilla organisaatioilla, kuten kunnilla, on tavoitteena hallita tulevaisuuttaan. Usein organisaatioilla on kuitenkin puutteelliset kyvyt tai resurssit luoda tietoa tulevaisuudesta tai ottaa mahdollisia tulevaisuuksia huomioon päätöksenteossa. 

Tulevaisuutta ei voi ennustaa varmasti, mutta on hyödyllistä pohtia, miten erilaiset asiat kehittyvät ja vaikuttavat toisiinsa ja miten esimerkiksi tulevaisuudessa nouseviin ilmiöihin voisi varautua. 

FM Hanna Heino tarkastelee väitöskirjassaan tulevaisuuden hallintaa kaupungistuvassa Suomessa. Kaupungistuminen on maailmanlaajuinen trendi, joka Suomessakin on ollut käynnissä jo pitkään. 

– Sekä kunnat että valtio ovat avainasemassa vaikuttamassa kaupungistumisen kehitykseen ja varautumassa myös mahdollisiin negatiivisiin ilmiöihin. Ennakoimalla ja tulevaisuutta pohtimalla Suomessa voidaan vaikuttaa kestävään kaupungistumiseen ja välttää pahimmat sudenkuopat, toteaa Heino. 

Esimerkiksi Espoossa on ennakoitu koulutetun ulkomaalaistaustaisen väestön kasvavan niin paljon, että kaupunki on päättänyt lisätä englannin kolmanneksi viralliseksi kieleksi.

Tutkimuksessaan Heino havaitsi, että sekä kunta-, alue- että valtiotasolla on selkeästi toiveita ja haluja hallita tulevaisuutta. Monet tulevaisuudesta esitetyt uhkakuvat kuten myös uudet avautuvat mahdollisuudet pitäisi puntaroida huolellisesti organisaation omasta näkökulmasta. 

– Tulevaisuuden mahdollisten kehityskulkujen ymmärtäminen tukee päätöksentekoa ja kehittää hallintoa. Näin voidaan tehdä päätöksiä, jotka eivät ole hetkessä vanhentuneita. Liian usein päätöksenteossa toimitaan lyhytjänteisesti, vaikka säästöjä voitaisiin saada enemmän ennakoimalla ja ajattelemalla kauaskantoisemmin, toteaa Heino.

Strateginen ajattelu ja tulevaisuustieto ovat välttämättömiä tulevaisuuden hallinnassa

Tulevaisuuden hallinta vaatii ennakointia ja strategista ajattelua, koska erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia on aina monia. Strategista ajattelua voidaan pitää toimintatapana, jonka avulla voidaan katsoa pitkälle tulevaisuuteen ja arvioida organisaation ominaisuuksia ja kyvykkyyttä toimia tulevissa tilanteissa. Tulevaisuustieto on taas tulkintoja mahdollisista tulevaisuuden kehityskuluista, mikä toimii päätöksenteon tukena. 

– Kumpikin näistä vaatii keskustelua eri toimialojen ja ihmisryhmien välillä. On tärkeää ymmärtää erilaisia näkökulmia ja rakentaa sen kautta kokonaiskuvaa vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. Yhteistyössä luotu tulevaisuustieto hyödyntää eri toimijoita, kun he vievät sitä eteenpäin omissa ympäristöissään, sanoo Heino. 

Tämä tulevaisuustiedon liikkuvuus mahdollistaa uusien tulkintojen ja ymmärryksen synnyn uusissa konteksteissa laajentaen tulevaisuuden hallinnan mahdollisuuksia eri tahoilla. 

Vaikka haluja tulevaisuuden hallitsemiseksi on, saattaa esteeksi toiminnalle muodostua resurssit ja osaaminen. Isoimmissa kaupungeissa on omat ennakointiin erikoistuneet strategiset yksikkönsä, mutta pienemmissä kunnissa henkilöresurssit eivät aina riitä erikoistumiseen. 

– Toisaalta suurissa organisaatioissa saattaa olla kankeutta reagoida nopeisiin muutoksiin ja esteitä vuoropuheluun eri toimialojen välillä. Vuoropuhelu on kuitenkin olennaista, jotta yhden toimialan päätöksen eivät hankaloita toisen toimintaa, Heino sanoo. 

***

FM Hanna Heino esittää väitöskirjansa ”Governing the Future: Creation and Mobilisation of Futures Knowledge in the Context of Urbanising Society” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa torstaina 17.6.2021 klo 12. 

Väitöstilaisuutta voi seurata etänä (Meeting ID: 635 1120 3965)

Vastaväittäjänä toimii professori Carlo Salone (Torinon yliopisto, Italia) ja kustoksena professori Jussi Jauhiainen (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on ihmismaantiede.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: hanna.heino@utu.fi, p 0500824239

 

Luotu 14.06.2021 | Muokattu 15.06.2021