Väittelijä löysi yli sata uutta hämähäkkilajia Iranista (Väitös: MSc Alireza Zamani, 12.5.2023, biodiversiteettitutkimus)

MSc Alireza Zamani tutki väitöstutkimuksessaan yli 9000 hämähäkkinäytettä, jotka on kerätty eri seuduilta Iranissa, ja kuvasi 147 tieteelle uutta hämähäkkilajia.

Hämähäkit ovat yksi planeettamme suurimmista ja monimuotoisimmista eläinryhmistä. Maapallolla tunnetaan yli 50 000 eri hämähäkkilajia ja lukemattomia lajeja on todennäköisesti yhä löytymättä. Huolimatta eri lajien suuresta määrästä, niiden monimuotoisuus ja lajien alueellinen esiintyminen tunnetaan yhä melko huonosti, etenkin alueilla, joita tutkittu vähän. 

Yksi tällaisista alueista on Iran. Maassa elää erittäin monipuolinen joukko kasveja ja eläimiä, mutta alueen selkärangatonta eläimistöä ei ole tutkittu kattavasti. 

– Paikatakseni tätä aukkoa toteutin laaja-alaisen kartoituksen Iranin hämähäkeistä. Tutkin yli 9000 näytettä, jotka on kerätty eri puolilta Irania erilaisista elinympäristöistä. Näytteiden keräämiseen ja analysointiin osallistui tutkijoita eri puolilta maailmaa. Löysimme 11 tieteelle uutta hämähäkkisukua ja 147 uutta -lajia, minkä lisäksi tunnistimme 419 hämähäkkilajia, joiden ei aiemmin tiedetty esiintyvän Iranissa, väitöskirjatutkija Alireza Zamani kertoo. 

Tutkimuksen myötä Iranissa tunnettujen hämähäkkilajien lukumäärä nousee 935:een, joista lähes puolet, 466, joko tunnistettiin tai kuvattiin tieteelle tässä tutkimuksessa. 

Araniella villanii: verkkohämähäkki

Araniella villanii: verkkohämähäkki, jonka laaja esiintymisalue ulottuu kaakkois ja koillis-Iranista itäiseen Kazakstaniin ja pohjois-Intiaan. Laji nimettiin ranskalaisen matemaatikon ja hämähäkkiharrastajan Cédric Villanin mukaan. Kuva: Anatoliy Ozernoy.

 

Lycosa aragogi: juoksuhämähäkki

Lycosa aragogi: juoksuhämähäkki lounais-Iranista, joka nimettiin Harry Potterissa esiintyvän jättimäisen ja älykkään hämähäkkihahmon mukaan. Kuva: Alireza Zamani.

 

Loureedia phoenixi: Iranista löytynyt samettihämähäkki

Loureedia phoenixi: Iranista löytynyt samettihämähäkki, joka nimettiin Joaquin Phoenixin mukaan, viitaten hämähäkin ruumiin kuvion ja näyttelijän esittämän Jokeri-hahmon kasvomaalauksen samankaltaisuuteen. Kuva: Alireza Zamani.

 

Lycosa macrophthalma: keski-Iranista löytynyt kaunis juoksuhämähäkki

Lycosa macrophthalma: keski-Iranista löytynyt kaunis juoksuhämähäkki, jolla on melko suuret silmät: Kuva: Alireza Zamani.

 

– Analysoin myös Iranin hämähäkkien esiintymistä ja havaitsin, että monilla alueilla Iranissa hämähäkeistä ei löydy lainkaan havaintoja. Havaintojen alueellinen jakautuminen on epätasaista ja keskittyy suurten kaupunkien läheisyyteen. 

Jotta voisimme ymmärtää paremmin Iranin hämähäkkien monimuotoisuutta, olisi tärkeää, että tulevissa aineistojen keruuhankkeissa keskityttäisiin systemaattiseen kartoitukseen satunnaisen näytteenoton sijaan. Painopisteen olisi syytä olla vähemmän kartoitettujen alueiden tutkimisessa. 

– Kaiken kaikkiaan tämä tutkimus osoittaa Iranin hämähäkkien uskomattoman monimuotoisuuden ja korostaa, kuinka tärkeää on jatkaa näiden kiehtovien lajien tutkimista ja suojelua. Ymmärtämällä paremmin lajien esiintymistä ja luokittelua voimme tunnistaa kriittisimpiä suojelukohteita ja kehittää tehokkaita suojelukeinoja säilyttääksemme lajit myös tuleville sukupolville, Zamani päättää. 

***

MSc Alireza Zamani esittää väitöskirjansa “Spiders of Iran – Systematics, diversity and distribution” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 12.5.2023 klo 12 (Turun yliopisto, päärakennus, Tauno Nurmela -sali, Turku).

Yleisön on mahdollista seurata väitöstä etäyhteyden kautta: https://echo360.org.uk/section/7d45741f-8854-4494-b1b8-74aa072594cf/public 

Vastaväittäjänä toimii professori Marine Arakelyan (Jerevanin yliopisto, Armenia) ja kustoksena professori Ilari Sääksjärvi (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on biodiversiteettitutkimus.
 

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä
 

Luotu 11.05.2023 | Muokattu 11.05.2023