Vapaakauppa ja ympäristöystävällisen tuotantoprosessin vaatiminen eivät ole ristiriidassa (Väitös: OTM, KTM Max Jansson, 24.8.2019, oikeustiede)

Turun yliopistossa väittelevän Max Janssonin väitöstutkimus osoittaa, että vapaakaupan normisto ei ole este sille, että tuotantoprosessien aikana syntyville päästöille ja muille ympäristövaikutuksille asetettaisiin pitkällekin meneviä vaatimuksia. Tämä tosin edellyttää, että tuontitavaroihin ulottuvat vaatimukset on suunniteltu huolellisesti.

Monien tuotteiden ympäristölle haitalliset vaikutukset eivät rajoitu lopputuotteen fyysisiin ominaisuuksiin, vaan voivat liittyä myös tuotantoprosessin aikana syntyneisiin päästöihin. 

– Viimeisten vuosikymmenten aikana on kiinnitetty yhä enemmän huomiota siihen, että tuotantomenetelmillä on merkitystä tuotteiden ympäristövaikutuksiin, Max Jansson toteaa.

Jansson tarkastelee oikeustieteen väitöstutkimuksessaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltain osavaltioiden asettamia ympäristökriteereitä, jotka koskevat tuotantomenetelmiä, sekä niiden suhdetta rajat ylittävää kauppaa ohjaaviin periaatteisiin ja sääntöihin EU:ssa, Yhdysvalloissa ja vapaakauppajärjestö WTO:ssa.

Tutkimuksesta käy ilmi, että tuotantomenetelmiä koskevia kriteereitä voi soveltaa sekä oman alueensa tuotantoon että tuontitavaroihin. Jansson kuitenkin havainnollistaa, miten erilaisten kestävyyskriteerien ja kannustinjärjestelmien rakenne ja yksityiskohdat voivat muodostua ratkaiseviksi niiden laillisuuden kannalta. 

– Tutkimukseni johtopäätökset ovat siten arvokkaita esimerkiksi biopolttoaineen kestävyyskriteerien ja uusiutuvan energian muiden kannustinjärjestelmien suunnittelulle, Jansson sanoo.

Tutkimuksessaan Jansson osoittaa lisäksi, että tehokkuusajattelua ilmentävä vapaakauppasäännöstö huomioi myös muita arvoja, kuten hyvää hallintoa, oikeusvarmuutta, oikeusturvaa ja läpinäkyvyyttä. Sen sijaan globaali oikeudenmukaisuus uhkaa Janssonin mukaan jäädä taka-alalle.

***

OTM, KTM Max Jansson esittää väitöskirjansa “Value Reconciliation in Trade Law in Light of Criteria on Process and Production Methods – A Comparative Study of the EU, the U.S. and the WTO” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 24.8.2019 klo 12 (Turun yliopisto, Calonia 1 -sali, Caloniankuja 3, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Gareth Davies (Vrije Universiteit Amsterdam, Alankomaat) ja kustoksena professori Tuomas Mylly. Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on oikeustiede.

Väittelijän yhteystiedot: salomon.jansson@gmail.com

Luotu 13.08.2019 | Muokattu 13.08.2019