Law tutkijat kuvitus 559

Jatkuva oppiminen: Juridiikka

Avoin yliopisto-opetus

Tutkintoihin sisältyviä opintoja kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta. Esimerkkejä lukuvuoden 2022 - 2023 opintotarjonnasta (tarkista ajankohdat opintojen esittelysivuilta):

  • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (itsenäisesti suoritettava verkkokurssi), Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun II, oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkintoon kuuluva perusopintojen opintojakso sekä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojaksoja ja aineopintojen muita opintoja.

  • Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus (maksuton) sisältää mm. jaksot Oikeus ja tekoäly: johdatus tematiikkaan 3 op, Oikeus ja tekoäly: julkisen ja yksityisen vallan välissä 3 op

  • Turun kauppakorkeakoulun yritysjuridiikan kurssit mm. Yritysjuridiikan perusteet 3 op, Työoikeus 6 op, Vero-oikeuden perusteet 4 op, Yhteisöoikeus 6 op, Sopimusoikeus 6 op, Markkinointioikeus 6 op, Rahoitusoikeus 6 op

Muut kaikille avoimet opinnot

Korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattu koulutus

Räätälöidyt koulutukset yrityksille