Turun yliopiston suihkulähteet

Jatkuva oppiminen: Oikeustiede

Avoin yliopisto-opetus

Tutkintoihin sisältyviä opintojaksoja ja -kokonaisuuksia kaikille kiinnostuneille pääosin pohjakoulutuksesta riippumatta. Tarkista opintojen ajankohdat ym. toteutusta koskevat tiedot opintojen esittelysivuilta. Opintotarjonnassa mm.

  • Oikeustieteelliset opinnot:
    • Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op, esitietovaatimuksena useimmille ON-/OTM-tutkintoihin sisältyville opintojaksoille, itsenäisesti suoritettava verkkokurssi
    • Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun II 3 op
    • ON-tutkintoon sisältyviä opintojaksoja: Perusopinnot: Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat 12 op. Aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojaksoja mm. Työoikeus 7 op, Eurooppaoikeus 6 op, Ympäristöoikeus 7 op, Kauppaoikeus 7 op, Esineoikeus 7 op, Kansainvälinen oikeus 6 op, Oikeushistoria 6 op
    • ON-/OTM-tutkintoihin sisältyviä aineopintojen muiden opintojen jaksoja mm. Oikeudellisen informaation haku 2 op, Oikeus ja tekoäly: johdatus tematiikkaan 3 op, Sosiaalioikeus 4 op, Oikeus ja koulu 4 op, Lainvalmistelun perusteet ja Lakitutka oikeudellisen tiedon lähteenä 4 op
  • Turun kauppakorkeakoulun yritysjuridiikan opinnot: Yritysjuridiikan perusteet 3 op, Vero-oikeuden perusteet 4 op, Sopimusoikeus 6 op, Yhteisöoikeus 6 op, Yritysverotus 6 op, Rahoitusoikeus 6 op, Työoikeus 6 op, Yhtiöoikeuden perusteet 4 op, Markkinointioikeus 6 op ym.

Muut kaikille avoimet opinnot

Korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattu koulutus

Räätälöidyt koulutukset yrityksille