Law tutkijat kuvitus 559

Jatkuva oppiminen: Juridiikka

Avoin yliopisto-opetus

Tutkintoihin sisältyviä opintoja kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta. Esimerkkejä lukuvuoden 2020 - 2021 opintotarjonnasta (alustavat tiedot):

  • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteeseen 2 op -verkkokurssi (myös kesällä 2020) sekä oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkintoon kuuluvia aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojaksoja ja aineopintojen muita opintoja.

  • Tekoälyn monitieteisen opintokokonaisuuden kursseja: Oikeus ja tekoäly: johdatus tematiikkaan 3 op, Oikeus ja tekoäly: julkisen ja yksityisen vallan välissä 3 op

  • Turun kauppakorkeakoulun yritysjuridiikan kurssit mm. Yritysjuridiikan perusteet 3 op, Markkinaoikeus 6 op, Työoikeus 6 op, Vero-oikeuden perusteet 4 op, Yhteisöoikeus 6 op, Sopimusoikeus 6 op -kurssi myös verkko-opintona toukokuussa 2020

Muut kaikille avoimet opinnot

Korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattu koulutus

Räätälöidyt koulutukset yrityksille