Law tutkijat kuvitus 559

Jatkuva oppiminen: Juridiikka

Avoin yliopisto-opetus

Tutkintoihin sisältyviä opintoja kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta. Esimerkkejä lukuvuoden 2021 - 2022 opintotarjonnasta:

  • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I -verkkokurssi sekä oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkintoon kuuluvia aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojaksoja ja aineopintojen muita opintoja.

  • Tekoälyn monitieteisen opintokokonaisuus ja alustavasti myös kursseja, mm. Oikeus ja tekoäly: sopimukset ja vastuu 3 op

  • Sote-akatemia: Sosiaali-oikeus 4 op, Sosiaali- ja terveydenhuollon perusoikeudet 3 op

  • Turun kauppakorkeakoulun yritysjuridiikan kurssit mm. Yritysjuridiikan perusteet 3 op, Markkinaoikeus 6 op, Työoikeus 6 op, Vero-oikeuden perusteet 4 op, Yhteisöoikeus 6 op, Sopimusoikeus 6 op

Muut kaikille avoimet opinnot

Korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattu koulutus

Räätälöidyt koulutukset yrityksille