Law tutkijat kuvitus 559

Jatkuva oppiminen: Juridiikka

Avoin yliopisto-opetus

Tutkintoihin sisältyviä opintoja kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta. Opintotarjonnassa mm.:

  • Oikeustiede:
    • Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op (itsenäisesti suoritettava verkkokurssi)
    • Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun II 3 op
    • ON-tutkintoihin kuuluvia opintoja: Perusopinnot: Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat 12 op, aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojaksoja esim. Työoikeus 7 op, Kauppaoikeus 7 op, Esineoikeus 7 op, Kansainvälinen oikeus 6 op, ja aineopintojen muita opintoja, esim. Oikeudellisen informaation haku 2 op, Lainvalmistelun perusteet ja Lakitutka oikeudellisen tiedon lähteenä 4 op
  • Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus (maksuton) sisältää mm. jaksot Oikeus ja tekoäly: johdatus tematiikkaan 3 op, Oikeus ja tekoäly: julkisen ja yksityisen vallan välissä 3 op

  • Turun kauppakorkeakoulun yritysjuridiikan kurssit (Turku, Porin yksikkö) mm. Yritysjuridiikan perusteet 3 op, Työoikeus 6 op, Vero-oikeuden perusteet 4 op, Yhteisöoikeus 6 op, Sopimusoikeus 6 op, Markkinointioikeus 6 op, Rahoitusoikeus 6 op

Muut kaikille avoimet opinnot

Korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattu koulutus

Räätälöidyt koulutukset yrityksille