Edu tutkijat kuvitus 38

Jatkuva oppiminen: Johtaminen ja liiketoimintaosaaminen

Avoin yliopisto-opetus

Tutkintoihin sisältyviä opintojaksoja ja -kokonaisuuksia kaikille kiinnostuneille pääosin pohjakoulutuksesta riippumatta. Tarkista opintojen ajankohdat ja toteutustavat opintojen esittelysivuilta. Opintotarjonnassa mm.:

 • Turun kauppakorkeakoulun kursseja 
  • Johtaminen ja organisointi: mm. Johtamisen perusteet 3 op, Johtajuus, työssä onnistuminen ja hyvinvointi 6 op, Henkilöstöjohtaminen 6 op, Strateginen johtaminen 6 op, Johtamisen vuorovaikutustaidot 6 op, Innovaatioiden johtaminen ja konsultointi 6 op, Business & Nature 2 ECTS credits, Contemporary Issues in Management I, Keskusteluälykkyys ja oman mielen johtaminen vaativissa tilanteissa 2 - 6 ECTS credits (työelämäprofessori Helena Åhmanin vetämä kurssi)
  • Kansainvälinen liiketoiminta: mm. Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet 3 op, Business Intelligence and the Global Business Environment 6 ECTS
  • Laskentatoimi ja rahoitus: mm. Kustannuslaskennan perusteet 4 op, Kirjanpito ja tilinpäätös 3 op, Suunnittelu- ja tarkkailulaskelmat johdon laskentatoimessa 5 op, Ohjausta tukeva johdon laskentatoimi 5 op
  • Markkinointi: mm. Markkinoinnin perusteet 3 op, Verkkokauppa 6 op, Kuluttajakäyttäytyminen 6 op, Markkinoinnin strateginen johtaminen 5 op
  • Talousmaantiede: mm. Yritys- ja markkinointimaantiede 5 op, Vähittäiskaupan strateginen suunnittelu 6 op
  • Taloustiede: mm. Taloustieteen perusteet 6 op, Suomen talouden rakenne ja kehitys 6 op
  • Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät: Talousmatematiikan perusteet 3 op, Tilastotieteen perusteet 3 op
  • Tietojärjestelmätiede: Yrityksen tietojärjestelmät 5 op, Tietotekniikan hyödyntäminen 3 op, Tietojärjestelmien kehittäminen 5 op, Digitaalinen liiketoiminta 5 op
  • Toimitusketjujen johtaminen: Toimitusketjujen johtamisen perusteet 3 op, Supply Chain Management 5 ECTS
  • Yrittäjyys: Introduction to Entrepreneurial Business 3 ECTS, Entrepreneurial Opportunities 6 ECTS, Social Value Creation 6 ECTS, Corporate Entrepreneurship 6 ECTS
  • Yritysjuridiikka: Yritysjuridiikan perusteet 3 op, Markkinointioikeus 6 op, Työoikeus 6 op, Vero-oikeuden perusteet 4 op, Sopimusoikeus 6 op
 • Tulevaisuudentutkimus: Ennakoinnin perusteet 5 op, Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op tai esim. Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op
 • Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus: mm. Tekoälyn perusteet 2 op (maksuton), Tekoälyn menetelmät 5 op
 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op, Finanssioikeus 7 op, Kauppaoikeus 7 op, Työoikeus 7 op ym.
 • Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus: mm. Johdatus sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluihin ja niiden muutokseen 3 op, Liiketoimintaosaaminen sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelujen kontekstissa 3 op
 • Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede: perus- ja aineopintoja, yksittäisiä jaksoja

Muut kaikille avoimet opinnot

Räätälöidyt koulutukset yrityksille