Pori yliopistokeskus opiskelijat 8

Jatkuva oppiminen: Johtaminen, HR ja liiketoimintaosaaminen

Avoin yliopisto-opetus

Tutkintoihin sisältyviä opintoja kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta. Esimerkkejä lukuvuoden 2021 - 2022 opintotarjonnasta (tarkista ajankohdat opintojen esittelysivuilta):

 • Turun kauppakorkeakoulun kursseja mm.:
  • Johtaminen ja organisointi: Johtamisen perusteet 3 op (verkkokurssi), Johtajuus, työssä onnistuminen ja hyvinvointi 6 op, Henkilöstöjohtaminen 6 op (verkkokurssi), Esimiestyö ja vuorovaikutustaidot 6 op (verkkokurssi), Työpsykologia 6 op (verkkokurssi), Strateginen johtaminen 6 op, Innovaatioiden johtaminen ja konsultointi 6 op
  • Kansainvälinen liiketoiminta: Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet 3 op, Business Intelligence and the Global Business Environment 6 ECTS, Business in the Baltic Sea Region 6 ECTS
  • Laskentatoimi ja rahoitus: Kirjanpito ja tilinpäätös 3 op, Kustannuslaskennan perusteet 4 op, Suunnittelu- ja tarkkailulaskelmat johdon laskentatoimessa 5 op
  • Markkinointi: Markkinoinnin perusteet 3 op (myös verkkokurssi), Kuluttajakäyttäytyminen 6 op, B2B Marketing 6 ECTS, Markkinoinnin strateginen johtaminen 5 op, Verkkokauppa 6 op
  • Talousmaantiede: Yritys- ja markkinointimaantiede 5 op, Vähittäiskaupan strateginen suunnittelu 6 op
  • Taloustiede: Taloustieteen perusteet 6 op, Terveystaloustieteen perusteet 6 op
  • Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät: Talousmatematiikan perusteet 3 op, Tilastotieteen perusteet 3 op
  • Tietojärjestelmätiede: Tietotekniikan hyödyntäminen 3 op, Tietojärjestelmien kehittäminen 5 op, Digitaalinen liiketoiminta 5 op
  • Toimitusketjujen johtaminen: Toimitusketjujen johtamisen perusteet 3 op, Kuljetustoiminnot ja -markkinat 6 op
  • Yrittäjyys: Introduction to Entrepreneurial Business 3 ECTS, Managing a Growing Business 6 ECTS, Startup! 10 op, Corporate Entrepreneurship 6 ECTS
  • Yritysjuridiikka: Yritysjuridiikan perusteet 3 op, Markkinointioikeus 6 op, Työoikeus 6 op, Vero-oikeuden perusteet 4 op, Sopimusoikeus 6 op
 • Tulevaisuudentutkimus: Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op tai yksittäisiä kursseja esim. Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op (verkkokurssi)
 • Business and Innovation Development: Introduction to Innovation and Business 5 ECTS (online course)
 • Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus 25 op
 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op (verkkokurssi), Finanssioikeus 7 op, Kauppaoikeus 7 op, Työoikeus 7 op ym.
 • Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus 25 op tai yksittäisiä kursseja
 • Aikuiskasvatustiede: perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja mm. Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op (verkko-opinnot)

Muut kaikille avoimet opinnot

Räätälöidyt koulutukset yrityksille