Konetekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • olet kiinnostunut koneista ja älykkäistä järjestelmistä
  • haluat kehittää älykästä tuotantoa tai autonomisia laitteita
  • olet kiinnostunut koneiden ja järjestelmien suunnittelusta
  • olet kiinnostunut suunnittelun ja valmistuksen digitaaliteknologioista

Nykypäivän ja tulevaisuuden konetekniikan diplomi-insinöörillä tulee olla perinteisen konetekniikan osaamisen lisäksi hyvä teoreettinen ja käytännön valmius digitaalisen murroksen tuomien uusien teknologioiden ja menetelmien hallintaan. Turun yliopiston konetekniikan ohjelma vastaa tähän tarpeeseen kouluttamalla asiantuntijoita, joilla on sekä vahva perinteisen konetekniikan perusta että erityisosaaminen joko digitaalisen valmistuksen, älykkäiden järjestelmien tai digitaalisen suunnittelun alalla.

Koulutuksen opintoihin sisältyy monialaisen Turun yliopiston tarjoamia liiketoimintaosaamisen opintojaksoja. Myös yliopiston erittäin laaja sivuainetarjonta antaa opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet vahvistaa osaamistaan pääainetta tukevilla aloilla.

Koulutus vastaa Varsinais-Suomen erityistarpeisiin muun muassa meriteollisuuden, ajoneuvoteollisuuden, energiateollisuuden, kappaletavara-automaation, lääketeollisuuden ja terveysteknologian sektoreilla. Ohjelmasta valmistuvien diplomi-insinöörien osaamiselle on kysyntää paitsi Turun seudun teollisuudessa myös laajemmin Suomessa ja ulkomailla.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • erilaiset asiantuntijatehtävät
  • tuotesuunnittelu ja -kehitystehtävät
  • tuotantoprosessien suunnittelu- ja kehitystehtävät
  • projektien johtotehtävät esimerkiksi teknologiateollisuudessa, konepajateollisuudessa ja teknisen kaupan alalla
  • yritysten johtotehtävät