Asiasana: Molekulaaristen biotieteiden tohtoriohjelma (DPMLS)

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Väitöstutkimuksessa kehitettiin herkkiä ja helppokäyttöisiä pikatestejä sairauksien havaitsemiseksi (Väitös: DI Iida Martiskainen, 11.6.2021, biotekniikka)

Sairauksien testaaminen pikatestillä nopeasti ja helposti on mahdollista menetelmän suorituskykyä parantamalla. DI Iida Martiskainen kehitti väitöstutkimuksessaan pikatestejä virusinfektioiden ja sydäninfarktin diagnostiikkaan teknologialla, jolla voidaan parantaa menetelmän herkkyyttä ja kvantitatiivisuutta verrattuna tyypilliseen pikatestiteknologiaan. Näin voidaan päästä lähemmäs laboratoriotasoista diagnostiikkaa olosuhteissa, joissa ei ole pääsyä laboratorioon.

Violetti peruna pitää aterianjälkeisen verensokerin kurissa (Väitös: FM Johanna Jokioja, 11.12.2020, elintarvikekemia)

FM Johanna Jokioja selvitti väitöstutkimuksessaan violettien perunoiden ja niiden väriuutteen vaikutusta ihmisen aterianjälkeiseen hiilihydraattien aineenvaihduntaan ja tulehdusmerkkiaineisiin. Tutkimus antaa viitteitä siitä, että antosyaniineja sisältävien violettien perunoiden syöminen edesauttaa aterianjälkeisen verensokerin hallintaa.

Väittelijä paljasti uutta tietoa rasvojen kolmiulotteisesta rakenteesta (Väitös: FM Marika Kalpio, 7.12.2020, elintarvikekemia) 

Ravintorasvojen rooli ruokavaliossa herättää paljon keskustelua. Usein keskustelun aiheena ovat rasvahappojen tyydyttyneisyyttä kuvaava kaksoissidosten määrä ja sidosten rakenteet sekä niiden vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin. FM Marika Kalpion Turun yliopistossa tarkastettava väitöskirjatutkimus keskittyy julkisessa keskustelussa sivuutettuun, mutta tieteessä keskeiseen kysymykseen eri rasvahappojen sijaintipaikosta molekyylissä. Rasvahappojen sijainnilla on vaikutusta moniin ravitsemuksellisiin, biokemiallisiin ja teknologisiin ilmiöihin. 

Selkeät ja kirkkaat värit sekä värikontrastit houkuttelevat lounasruoassa (Väitös: MMM Maija Paakki, 25.9.2020, elintarvikekemia)

Väitöstutkimuksen mukaan ruoan väreillä voidaan lisätä lounasruoan houkuttelevuutta. Värikästä ruokaa pidetään vaihtelevana ja monipuolisena, kun taas väritön ruoka mielletään yksipuoliseksi, tylsäksi ja mauttomaksi. Värien avulla voidaan esimerkiksi lisätä mielikuvaa ruoan vaihtelevuudesta, jota yleensä pidetään lounaalla toivottavana ominaisuutena. Lounasruoassa visuaalisesti houkuttelevina pidetään ruoalle tyypillisiä ja selkeitä värejä, jotka edistävät ruoan sujuvaa havainnointia ja tunnistamista.

Mikrolevillä voi puhdistaa jätevettä (Väitös: MSc Dimitar Valev, 16.6.2020, molekulaarinen kasvibiologia)

Mikrolevät ja syanobakteerit eli sinilevät runsastuvat, jos vesistöön lasketaan huonosti puhdistettuja jätevesiä. Dimitar Valevin väitöstutkimuksessa selvitettiin, voidaanko näiden eliöiden ravinteiden tarvetta hyödyntää jätevesien puhdistamiseen. Jätevesiä puhdistavat eliöt voisivat mahdollisesti samalla tuottaa auringonvalon energian avulla arvokkaita yhdisteitä.

Geenien hiljaisilla mutaatioilla on suuri vaikutus soluissa tapahtuvaan proteiinintuottoon (Väitös: FM Antti Kulmala, 15.5.2020, biotekniikka)

FM Antti Kulmala tutki väitöstyössään hiljaisten mutaatioiden vaikutusta kahden laajasti käytetyn sitojaproteiinityypin tuottoon Escherichia coli -bakteerissa. Kulmalan väitöstutkimuksessa havaittiin, että hiljaisilla mutaatioilla on mitä moninaisimpia vaikutuksia proteiinituottoon ja tuottoisännän elinkykyyn.