Opiskelu englannin kielen oppiaineessa

Englannin kielen oppiaine on monitieteinen ja monialainen oppiaine. Nykykielen ja -kirjallisuuden lisäksi meillä opetetaan kieli- ja kirjahistoriaa, tekstin- ja diskurssintutkimusta ja kääntämistä, ja laajalti kulttuurintuntemusta: muun muassa Pohjois-Amerikan kulttuurin ja historian opetus ja yhteistyö John Morton -keskuksen kanssa sekä vahva Kanadan-tuntemus ovat oppiaineemme vahvuuksia. 

Englannin kielen opiskelu antaa vahvan pohjan kielen opettamisen, kääntämisen ja kansainvälisen viestinnän ammatteihin. Meiltä valmistuu humanististen tieteiden kandidaatteja ja filosofian maistereita. Kandidaattivaiheen opinnot kestävät yleensä kolme vuotta ja maisterivaihe kaksi vuotta. Maisterivaiheessa voit valita seuraavista tutkinto-ohjelmista: 

Englannin opinnoissa ovat vahvasti esillä myös englanninkielinen kirjallisuus ja sen tutkimus, diskurssintutkimus ja Pohjois-Amerikan tutkimus. Työelämässä on entistä tärkeämpää hallita laajoja kokonaisuuksia ja olla perehtynyt monipuolisesti kohdemaiden kulttuureihin. Akateeminen kirjoittaminen, viestintä ja monipuoliset työelämätaidot ovat myös oppiaineemme vahvuuksia, samoin kuin perehtyminen käännösteknologiaan ja digitaalisiin aineistoihin ja työkaluihin. 

Turun yliopisto on monitieteinen, joten voit valita sivuaineita laajasta valikoimasta. Oppiaineella ja yliopistolla on runsaasti kansainvälisiä sopimuksia ulkomaisten yliopistojen kanssa, ja vaihto-opiskelu on hyvä lisä sekä opintojen että kansainvälistymisen kannalta.