Folkloristiikan oppiaine

Folkloristiikka on kulttuuritiede, joka tarjoaa keinoja ymmärtää, tulkita, selittää ja hyödyntää kaikkia niitä kulttuurisen ilmaisun tapoja ja muotoja, joilla ihmiset ovat yhteydessä keskenään.

Oletko koskaan miettinyt, mikä yhdistää Kalevalaa ja rap-lyriikkaa, meemejä ja sananlaskuja tai vaikkapa kertomuksia yliluonnollisista kokemuksista ja salaliittoteorioista? Nämä ovat kaikki esimerkkejä perinnetuotteista ja tavoistamme viestiä siitä, mitä pidämme merkittävänä. Ne ovat samalla esimerkkejä folkloristiikan moninaisista tutkimuskohteista. Folkloristiikka avaa näkökulmia ihmisen kulttuurisen toiminnan sanalliseen ja rituaaliseen ulottuvuuteen, mielikuvien ja uskomusten historiaan ja välittymiseen sekä yhteisöjen sisäiseen vuorovaikutukseen, symboliikkaan ja dynamiikkaan.

Folkloristiikka on ajankohtainen tieteenala, joka tarjoaa välineitä ymmärtää nyky-yhteiskuntaa laaja-alaisesti. Oppiaine kouluttaa kulttuurientutkijoita ja akateemisia asiantuntijoita yhteiskunnan eri aloille.

Tutustu folkloristiikan oppiaineeseen