Opiskelu kotimaisen kirjallisuuden oppiaineessa

Kotimaisen kirjallisuuden oppiaine kouluttaa sinusta suomalaisen kirjallisuuden ja kirjallisuusinstituution asiantuntijan. 

Kirjallisuus on olennainen osa suomalaista kulttuuria. Kirjallisuus on oiva opiskelun ja tutkimuksen kohde, koska se on risteysasema, jossa kohtaavat kieli ja kulttuurinen tietämys, ymmärrys ja historia. Näistä asioista jokainen tarvitsee tietoa, jotta selviämme ja osaamme sukkuloida monimutkaisessa, yhä globaalimmaksi muuttuvassa maailmassa – ettemme menisi tahtomattamme aivan metsään. Kotimaisen kirjallisuuden opinnot perehdyttävätkin sinut monipuoliseen, uusia näköaloja etsivään ja kriittiseen kirjallisuudentutkimukseen. 

Kotimaisessa kirjallisuudessa opetamme ja tutkiimme sekä suomalaisen kirjallisuuden historiaa että nykykirjallisuutta ja nykyhetken kirjallista elämää.

Käytettävissämme on modernilla opetusteknologialla varustettuja luentosaleja ja harjoitushuoneita. Opiskelun tavat ovat moninaiset, lähi- ja pienryhmäopetuksesta itsenäiseen esseetyöskentelyyn ja perinteisiin kirjatentteihin. Tentit tehdään sähköisessä järjestelmässä, ja monilla kursseilla hyödynnetään sähköistä Moodle-oppimisympäristöä kontaktiopetuksen rinnalla. 

Kotimaisen kirjallisuuden opiskelijana olet osa Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitosta, jossa opetetaan myös mm. yleinen kirjallisuustiedettä, taidehistoriaa, musiikkitiedettä, luovaa kirjoittamista, mediatutkimusta ja sukupuolentutkimusta, mutta voit valita tutkintoosi aineita myös yli laitosrajojen. Kannustamme opiskelijoitamme hakeutumaan vaihto-opiskeluun ulkomaille sekä opintojen myöhäisemmässä vaiheessa, aineyhdistelmän sen mahdollistaessa, myös työharjoitteluun ulkomaille.

Valmistuttuasi maisteriksi voit toimia esimerkiksi:

  • äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana
  • kustannusalalla
  • viestintä-, mainonta- ja markkinointialalla
  • sivistys- ja kulttuuritoimessa 
  • kirjallisuudentutkijana.