Erilaisia ruokanäytteitä tarjottimella

Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus

Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus (FFF) on Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan sisällä toimiva yksikkö, jossa tutkimus, innovaatiot ja yritysyhteistyö integroituvat osaksi Turun yliopiston temaattisia kokonaisuuksia.

Keskeisessä osassa ovat erityisesti ihmisten hyvinvointi, terveys, luonnon monimuotoisuus ja kestävyys sekä tulevaisuuden teknologiat. Monialainen, usealle tiedekunnalle yhteinen Flavoria®-tutkimusalusta on keskeinen osa toimintaamme kohti tulevaisuuden tavoitteita.