Väitöskirjaprosessi lääketieteellisessä tiedekunnassa

Väitöskirjaprosessi ohjeistetaan ja toteutetaan UGIS-portaalissa. Prosessiin liittyy kaksi sähköistä lomaketta, joihin kuuluvien liitteiden mallipohjat löytyvät tältä sivulta. Myös muuta yleistä ohjeistusta väitöskirjaprosessiin liittyen sekä asiantuntijoiden ohjeet ja lomakkeet löytyvät tämän sivun kautta.

Väitöskirjaprosessin yleisiä ohjeita

Väitöskirjaan liittyviä ohjeita

> Lääketieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutuksen opinto-opas (luku 4.7 Väitöskirjan laatiminen)
(Oppaassa olevat linkit eivät toimi.)

> Osajulkaisuväitöskirjan mitoitus (en) (pdf)

> Open access -julkaiseminen (pdf)

Väitöskirjakäsikirjoituksen asiakirjapohja

Yliopiston Annales-julkaisusarjan word-asiakirjapohjaa (Annales_fi tai Annales_en) käytetään avuksi väitöskirjatekstin tuottamisessa ulkoasultaan oikeaan muotoon. Asiakirjapohjassa on valmiina esim. oikeat kirjasintyypit ja marginaalit. Koska word-pohjissa ei ole huomioitu tiedekuntakohtaisia vaatimuksia otsikoinnissa ja kappalejärjestyksessä, tulee väittelijän lisätä ne Lääketieteellisen tiedekunnan määräysten mukaan:

Esitarkastusprosessiin liittyvien (UGIS-)lomakkeiden liitteiden mallipohjat

Lomake 1) Väitöskirjan toimittaminen

> Puoltajan lausunto / Puoltajien lausunnot = Seurantaryhmän puolto (su/en)

> Selvitys väitöskirjakäsikirjoituksen yhteenveto-osan kuvista ja taulukoista (su/en)

Lisäksi kokoomaväitöskirjaan (artikkeliväitöskirja) tulevat liitteet:

> Englanninkielinen osajulkaisuselvitys / Clarification of the doctoral candidate’s contribution to each of the original communications

> Selvitys englanniksi saman osajulkaisun käytöstä kahdessa väitöskirjassa / Explanation regarding the use of original communication(s) in two theses (ehdollinen)

> Kirjallinen suostumus ensimmäiseltä kirjoittajalta ja työn ohjaajilta osajulkaisun käytöstä väitöskirjassa (su/en) (ehdollinen)

> Julkaisemattoman artikkelin käyttölupa (su/en) (ehdollinen)

Lomake 2) Ehdotus väitöskirjaprosessiin liittyvistä henkilöistä