Väitöskirjaprosessi lääketieteellisessä tiedekunnassa

Väitöskirjaprosessi ohjeistetaan ja toteutetaan UGIS-portaalin avulla. Kaksi prosessiin liittyvää sähköistä lomaketta löytyvät UGIS-portaalista ja niihin kuuluvien liitteiden mallipohjat löytyvät tältä sivulta. Myös muuta yleistä ohjeistusta väitöskirjaprosessiin liittyen sekä asiantuntijoiden ohjeet ja lomakkeet löytyvät tämän sivun kautta.

Väitöskirjaprosessin yleisiä ohjeita

Väitöskirjaan liittyviä ohjeita
Väitöskirjakäsikirjoituksen asiakirjapohja

Annales-sarjan Word-templaattia käytetään silloin kun väitöskirja julkaistaan Annales Universitatis Turkuensis -sarjassa. Templaatti (asiakirjapohja) auttaa väitöskirjatekstin tuottamisessa ulkoasultaan oikeaan muotoon. Lääketiede-templaatissa ovat valmiina mm. sisällön järjestys, oikeat kirjasintyypit ja marginaalit.

> Lataa utuguides.fi-sivustolta Annales Universitatis Turkuensis -väitöskirjajulkaisusarjan Word-templaatti

Esitarkastusprosessiin liittyvien kahden lomakkeen liitteiden mallipohjat (lomakkeet UGIS-portaalissa)

Liitteiden mallipohjat lomakkeeseen 1) Väitöskirjan toimittaminen

> Puoltajan lausunto / Puoltajien lausunnot = Seurantaryhmän puolto (su/en)

> Selvitys väitöskirjakäsikirjoituksen yhteenveto-osan kuvista ja taulukoista (su/en)

Lisäksi kokoomaväitöskirjaan (artikkeliväitöskirja) tulevat liitteet:

> Englanninkielinen osajulkaisuselvitys / Clarification of the doctoral candidate’s contribution to each of the original communications

> Selvitys englanniksi saman osajulkaisun käytöstä kahdessa väitöskirjassa / Explanation regarding the use of original communication(s) in two theses (ehdollinen)

> Kirjallinen suostumus ensimmäiseltä kirjoittajalta ja työn ohjaajilta osajulkaisun käytöstä väitöskirjassa (su/en) (ehdollinen)

> Julkaisemattoman artikkelin käyttölupa (su/en) (ehdollinen)

Liitteiden mallipohjat lomakkeeseen 2) Ehdotus väitöskirjaprosessiin liittyvistä henkilöistä

> Kaikkien ohjaajien suostumus väitöskirjan esitarkastusprosessin aloittamiselle (su/en)

> Turnitin-tarkastustodistus / Certificate of the Turnitin-check
Väitöskirjatutkija liittää ohjaajan allekirjoittaman Turnitin-todistuksen skannattuna PDF:nä 'Ehdotus väitöskirjaprosessiin liittyvistä henkilöistä' -lomakkeelle.