Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunta

Tiedekunnan tehtävänä on kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi, hyväksyä opetussuunnitelmat, väitöskirjat ja myöntää väittelyluvat, tehdä esitys tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista sekä käsitellä ja ratkaista muut sen tehtäväksi määrätyt asiat.
Johtokunnan puheenjohtajana toimii dekaani.

Tiedekunnan johtokunta toimikaudella 1.1.2018–31.12.2021

Puheenjohtaja: dekaani, professori Anne Kumpula

Rehtori on 4.6.2018 tekemällään päätöksellä tiedekunnan johtokunnan esityksestä määrännyt professori Anne Kumpulan oikeustieteellisen tiedekunnan dekaaniksi 1.8.2018 alkaen oman toimikautensa pituiseksi ajaksi. Rehtorin nykyinen kausi päättyy 31.7.2019.

Varapuheenjohtaja: professori Janne Salminen

Jäsenet (varajäsenet):
Snell, Jukka (Hupli, Tuomas)
Mikkola, Tuulikki (Niemi, Johanna)
Salminen, Janne (Ossa Jaakko)
Kumpula, Anne (Lavapuro Juha)
Helle, Karoliina (Sammalmaa, Johanna)
Jaakkola, Jussi (Kuisma, Mirka)
Viljanen, Mika (Minna Pappila)
Kainulainen, Heini (Friman, Johanna)
Mikael Dahlström (Roosa Toivonen)
Laura-Maria Poikela (Roni Sirjonen)
Anton von Schrowe (Siiri Kaarisalo)
Jarno Piltonen (Tuomas Meriruoho)

Turun yliopiston johtosäännön 30 §:n 3 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.
Väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä päätettäessä tai väittelylupaa myönnettäessä hallintoelin on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään kolme muuta jäsentä, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus.
Dekaani määrää tarvittaessa hallintoelimeen tarpeellisen määrän lisäjäseniä näiden asioiden käsittelyä varten.

Valmistelijat:
palvelupäällikkö Noora Kedonperä
opintopäällikkö Katja Arola
tohtoriohjelman koordinaattori Mirkka Ruotsalainen

Johtokunnan syksyn 2019 kokoukset pidetään tiistaisin klo 10.15–11.30 tiedekunnan kokoushuoneessa seuraavasti:

  • 20.8.
  • 17.9.
  • 8.10.
  • 12.11.
  • 10.12.

Kokouspäivien mahdollisista muutoksista tiedotetaan erikseen.