Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunta

Tiedekunnan tehtävänä on kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi, hyväksyä opetussuunnitelmat, väitöskirjat ja myöntää väittelyluvat, tehdä esitys tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista sekä käsitellä ja ratkaista muut sen tehtäväksi määrätyt asiat.
Johtokunnan puheenjohtajana toimii dekaani.

Tiedekunnan johtokunta toimikaudella 1.1.2022–31.12.2025

Puheenjohtaja: dekaani, professori Anne Kumpula

Varapuheenjohtaja: professori Janne Salminen

Jäsenet (varajäsenet):
Kumpula Anne (Alvesalo-Kuusi Anne)
Mylly Tuomas (Korhonen Outi)
Salminen Janne (Ossa Jaakko)
Snell Jukka (Mikkola Tuulikki)
Aalto Juho (Vanto Johanna)
Härkönen Heidi (Saarikkomäki Elsa)
Jaakkola Jussi (Juutilainen Teemu)
Mickelsson Sini (Vatjus-Anttila Jalo)

Opiskelijajäsenet toimikaudella 1.1.2022–31.12.2023:
Köseoglu Sami (Louhivuori Antti)
Saarinen Camilla (Kelokari Linda-Liisa)
Sorvari Lari (Saarinen Susan)
Juhakoski Katariina (Salonen Jimi)

Turun yliopiston johtosäännön 30 §:n 3 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.
Väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä päätettäessä tai väittelylupaa myönnettäessä hallintoelin on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään kolme muuta jäsentä, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus.
Dekaani määrää tarvittaessa hallintoelimeen tarpeellisen määrän lisäjäseniä näiden asioiden käsittelyä varten.

Valmistelijat:
hallintopäällikkö Noora Kedonperä
opintopäällikkö Katja Arola
tohtoriohjelman koordinaattori koulutuspäällikkö Kirsi Tuohela (1.8.2022–31.12.2023)

Johtokunnan syksyn 2023 kokoukset pidetään tiistaisin klo 10.15–11.30 tiedekunnan kokoushuoneessa tai etäyhteydellä seuraavasti:

  • 29.8. (vko 35)
  • 26.9. (vko 39)
  • 24.10. (vko 43)
  • 21.11. (vko 47)
  • 12.12. (vko 50)

Kokouspäivien mahdollisista muutoksista tiedotetaan erikseen.