Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunta

Tiedekunnan tehtävänä on kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi, hyväksyä opetussuunnitelmat, väitöskirjat ja myöntää väittelyluvat, tehdä esitys tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista sekä käsitellä ja ratkaista muut sen tehtäväksi määrätyt asiat.
Johtokunnan puheenjohtajana toimii dekaani.

Tiedekunnan johtokunta toimikaudella 1.1.2022–31.12.2025

Puheenjohtaja: dekaani, professori Janne Salminen

Varapuheenjohtaja: professori 

Jäsenet (varajäsenet):
Janne Salminen (Alvesalo-Kuusi Anne)
Mylly Tuomas (Korhonen Outi)
Häkkänen Martti (Ossa Jaakko)
Snell Jukka (Mikkola Tuulikki)
Aalto Juho (Vanto Johanna)
Härkönen Heidi (Saarikkomäki Elsa)
Jaakkola Jussi (Aleksi Heinilä)
Mickelsson Sini (Jasmin Hannonen)

Opiskelijajäsenet toimikaudella 1.1.2024–31.12.2025:
Peltonen Antti (Havuluoto Kaapo)
Sorvari Lari (Salonen Jimi)
Hyvärinen Elisa (Ylimäki Sanni-Maria)
Tarvainen Kia (Soitamo Ella)

Turun yliopiston johtosäännön 30 §:n 3 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.
Väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä päätettäessä tai väittelylupaa myönnettäessä hallintoelin on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään kolme muuta jäsentä, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus.
Dekaani määrää tarvittaessa hallintoelimeen tarpeellisen määrän lisäjäseniä näiden asioiden käsittelyä varten.

Valmistelijat:
hallintopäällikkö Noora Kedonperä
opintopäällikkö Katja Arola
tohtoriohjelman koordinaattori Kirsi Tuohela

Johtokunnan kevään 2024 kokoukset pidetään tiistaisin klo 10.15–11.30 tiedekunnan kokoushuoneessa tai etäyhteydellä seuraavasti:

 • 30.1. (vko 5)
 • 27.2. (vko 9)
 • 26.3. (vko 13)
 • 9.4. (vko 15)
 • 23.4. (vko 17
 • 21.5. (vko 21)
 • 11.6. (vko 24) Kokouksen ajankohta aikaistettu pidettäväksi ma 3.6. klo 11.00-12.00.​

Johtokunnan syksyn 2024 kokoukset pidetään tiistaisin klo 10.15–11.30 tiedekunnan kokoushuoneessa tai etäyhteydellä seuraavasti:

 • 3.9. (vko 36)
 • 1.10. (vko 40)
 • 29.10. (vko 44)
 • 26.11. (vko 48)
 • 10.12. (vko 50)

Kokouspäivien mahdollisista muutoksista tiedotetaan erikseen.