Asumisen asiantuntijoita

Tälle sivulle on koottu median käyttöön Turun yliopiston eri alojen tutkijoita, joiden asiantuntijuus liittyy asumiseen.

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 

Sosiologian professori Hannu Ruonavaara, p. 050 440 8312, hanruona@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: asuminen, asuntopolitiikka, asumissegregaatio, naapuruus, yhteiskuntateoria, historiallinen sosiologia, asumiseen liittyvät kansainväliset vertailut, yhteisöasuminen, kohtuuhintainen asuminen

Sosiologian väitöskirjatutkija Elina Sutela, p. 050 539 7811, elisut@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: asumisen eriarvoisuus ja kustannukset/hinta, segregaatio, asunto- ja kaupunkipolitiikka, kaupunkitutkimus. Tekee väitöskirjatutkimustaan sosiaalipolitiikan oppiaineeseen, mukana Smartland-tutkimushankkeessa (kts. artikkeli).

Kaupunkitutkimuksen tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila, p. 040 592 6629, sampo.ruoppila@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: kaupunkisuunnittelu, kaupunkipolitiikka, asuminen ja sen muutokset kaupungeissa, houkuttelevan asumisen elementit, kulttuuritoimien vaikutus kaupungeissa viihtymiseen 

Sosiaalitieteiden erikoistutkija Jarkko Rasinkangas, p. 050 328 3288, jarrasin@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: sosiaalinen eriytyminen asuinalueittain, sosiaalinen sekoittuminen, alueittainen hyvinvoinnin kehittyminen, maahanmuuttajien näkökulmat asumiseen liittyen 

Sosiaalityön projektitutkija Veera Niemi, p. 050 476 139, veeevi@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: asunnottomuus, sosiaalityö, lastensuojelu 

Sosiologian erikoistutkija Katriina Rosengren, katriina.rosengren@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: asuinaluetyytyväisyys, koettu hyvinvointi kaupunkiympäristössä, maankäyttö, mukana Smartland-hankkeessa   

Sosiaalipolitiikan yliopistonlehtori Milla Salin, p. 050 407 6219, milsal@utu.fi  
Asiantuntijuusalueet: arki kotona korona-aikaan 

Professori Mia Hakovirta, p. 040 751 1168, miahak@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: perhepolitiikka, lapsiköyhyys, yksinhuoltajuus, lasten asumisjärjestelyt vanhempien eron jälkeen, vuoroasuminen, lapsen elatus 

Sosiologian dosentti Päivi Naumanen, p. 050 326 2009, naumanen@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: asunnot vanhuuden taloudellisena turvana, asuntopolitiikka, ikääntyneiden asuminen

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 

Kaupunkimaantieteen dosentti Päivi Rannila, p. 040 537 4265, paivi.rannila@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: kaupunkitutkimus, julkiset kaupunkitilat, lähiöt, kaupunkisuunnittelu, arkipäivän politiikka, osallistuminen, vaihtoehtoyhteisöt (kts. Oikeus lähiötilaan -hanke)

Kasvatustieteiden tiedekunta 

Tiedekuntapäällikkö Anu Warinowski, p. 050 338 0538, anuwar@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: ekspatriaattilasten muuttokokemukset, lasten monipaikkainen asuminen, ekspatriaattiperheiden voimavarat

Humanistinen tiedekunta 

Maisematutkimuksen dosentti Sari Puustinen, sari.puustinen@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: kestävä kehitys, kaupunkisuunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu, koettu turvallisuus, liikkuminen ja asuminen

Turun kauppakorkeakoulu 

Talousmaantieteen professori Heli Marjanen, p. 050 576 2641, heli.marjanen@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: kuluttajakäyttäytyminen, liikepaikkasuunnittelu, aluesuunnittelu, kaupunkisuunnittelu 

Tutkimuspäällikkö, tulevaisuuden tutkimuskeskus, Ira Ahokas, p. 050 512 3373, irsuah@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: nuorten tulevaisuuskuvat asumisesta, kaupunkien elinvoiman lisääminen, kaupunkilaisten liikkumisen ja osallisuuden edistäminen, segregaation vähentäminen, kaupunkien tulevaisuus 

Taloustieteen väitöskirjatutkija Eetu Kauria, eetu.e.kauria@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: asuntomarkkinat, kaupunkitalous, työmarkkinat 

Projektitutkija, tulevaisuuden tutkimuskeskus, Joni Karjalainen, p. 040 702 9691, joni.karjalainen@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: energiatulevaisuudet, ennakointi, aurinkoenergia, energiaskenaariot