Kempele on vuoden KiVa-kunta 2020

18.12.2020

KiVa Koulu -ohjelma jakaa tunnustusta Kempeleen kunnalle. Kunniamaininnalla nostetaan esiin sitä työtä, jota tehdään kouluissa ja kunnissa koululaisten turvallisen koulunkäynnin turvaamiseksi. Kaikki viisi Kempeleen kunnan perusopetusta tarjoavaa koulua ovat olleet mukana KiVa Koulu -ohjelmassa pitkään – Ketolanperän koulu aivan ohjelman alkuvuosista asti. Vuoden KiVa-koulu tai -kunta on valittu vuodesta 2010 alkaen.

– Kempeleen koulut ovat osallistuneet sinnikkäästi ja ahkerasti useana vuonna kyselyihin, mitä pidämme merkkinä sitoutumisesta kiusaamisen vastaiseen työhön, perustelee erityisasiantuntija Elisa Poskiparta Turun yliopistosta. 

Kempeleen kouluissa toteutetaan muillakin tavoin ohjelmaa: eri vuosiluokille suunniteltuja KiVa-oppitunteja pidetään järjestelmällisesti ja KiVa-toimintamalliin liittyviä kiusaamiseen puuttumisen malleja hyödynnetään aktiivisesti. Kunnan kaikki viisi peruskoulua toteuttavat KiVa Koulu -ohjelmaa, ja toiminta on juurtunut osaksi koulutyötä.

Kempeleen kunnan perusopetuksessa opiskelee tämän lukuvuoden aikana yhteensä noin 2 900 oppilasta kolmessa vuosiluokkien 1-9 yhtenäiskoulussa ja kahdessa luokkien 1-4 koulussa. Kempeleen perusopetuksessa on vuodesta 2000 alkaen tehty nelivuotiskausiksi strategisia suunnitelmia, Hyvän kasvun ohjelmia. Keskeiseksi tavoitteeksi on nostettu kiusaamisen ennaltaehkäisy ja vähentäminen osana oppilaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemista.

– Kouluissa KiVa on osa arkisia käytänteitä ja vakiintunut osaksi koulutyötä. Oppituntien avulla on voitu vaikuttaa oppilaiden normeihin ja vastuuseen. Oppitunneilla on käsitelty monipuolisesti kiusaamisen käsitettä ja ilmiötä sekä annettu toimintamalleja siihen, miten lapset ja nuoret toimivat kiusaamista havaitessaan, sanoo sivistys- ja hyvinvointijohtaja Marja-Leena Meriläinen

Turun yliopistossa kehitetyn KiVa-toimenpideohjelman keskeisiä vahvuuksia ovat kiusaamisen ennaltaehkäisy sekä kiusaamisen vastaisen toimintakulttuurin luominen. Vuosittaiset oppilaille ja opettajille toteutetut KiVa-kyselyt antavat tärkeää kunta- ja koulukohtaista tietoa. KiVa-kyselyiden tuloksista näkyy, että Kempeleessä on onnistuttu ennaltaehkäisevässä työssä ja kiusaamiseen puuttumisessa. 

Tunnustuksella halutaan kannustaa Kempeleen kouluja jatkamaan KiVa Koulu -ohjelman toteuttamista ja panostamaan myös jatkossa laadukkaaseen kiusaamisen vastaiseen työhön kunnassa. KiVa-toimenpideohjelmalla tulee olemaan keskeinen rooli Kempeleen kunnallisen kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja puuttumisen mallin luonnissa vuoden 2021 aikana. 

Lisätietoja: 

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Marja-Leena Meriläinen, Kempeleen kunta, p. 050 463 6275, Marja-Leena.Merilainen@kempele.fi 

Erityisasiantuntija Elisa Poskiparta, KiVa Koulu/Turun yliopisto, p. 040 028 6670, elipos@utu.fi

Rehtori, opetuksen koordinaattori Pentti Rautakoski, p. 050 568 1913, Pentti.Rautakoski@kempele.fi

Luotu 18.12.2020 | Muokattu 18.12.2020