Kieliä ikä kaikki -hanke koulutti kieltenopettajia korona-aikana

07.06.2021

Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitos järjesti lukuvuonna 2020–2021 Opetushallituksen tukeman täydennyskoulutuksen Kieliä ikä kaikki. Koulutus oli tarkoitettu kielten opetuksen parissa työskenteleville varhaiskasvatuksesta vapaaseen sivistystyöhön. Poikkeusaikana koulutus järjestettiin täysin etänä.

Kieliä ikä kaikki -hankkeen keskiössä on ollut kielitaidon moninaisuus ja kielitaidon ylläpito läpi elämän. Koulutukseen osallistujille haluttiin tarjota tiivis, tutkimukseen perustuva taustoitus uusiin kielikäsityksiin, monimediaisiin ympäristöihin ja kielitietoiseen, tutkivaan oppimiseen sekä käytännön työtapoja erityisesti jatkuvaan kielenoppimiseen.

Koulutus kesti koko lukuvuoden ja sen aikana pidettiin viisi kaksipäiväistä lähijaksoa: Minä kielenoppijana, Erilaiset kielenoppimisympäristöt, Digipedagogiikka, Kielenoppiminen ja ikä sekä Kielen oppimisen tulevaisuus. Kouluttajina toimi Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen opetushenkilökunnan lisäksi kieltenopetuksen asiantuntijoita muista Suomen yliopistoista sekä Opetushallituksesta.

Turun yliopiston koronalinjausten mukaisesti koulutuksen lähijaksot toteutettiin täysin etäyhteyksien avulla. Koulutukseen oli mahdollisuus osallistua pelkästään perjantai-iltaisin pidettäviin webinaareihin tai webinaarien ja lauantaityöpajojen yhdistelmään. Kaiken kaikkiaan koulutukseen osallistui 61 opettajaa ympäri Suomen ja heistä 15 osallistui luento- ja työpajayhdistelmään.

Lisäksi koulutuksen laajempaan osuuteen osallistuneet toteuttivat lukuvuoden aikana omaan työhönsä sidotun projektin omissa kouluissaan. Projektien tuloksista koostettiin kaikkien ulottuvilla oleva verkkojulkaisu koulutuksen verkkosivuille.

Positiivista palautetta osallistujilta

Koulutus sai osakseen paljon myönteistä palautetta niin kouluttajilta kuin osallistujiltakin. Loppupalautteeseen vastanneista suurin osa piti Kieliä ikä kaikki -koulutusta onnistuneena.

– Palautteissa koulutuksen aiheita pidettiin ajankohtaisina, monipuolisina ja innokkaina. Lisäksi oppimisotetta pidettiin yhteisöllisenä ja keskustelevana. Myös etäjärjestelyjä pidettiin toimivina. Useampi vastannut kertoi etäkoulutuksen mahdollistaneen joustavamman osallistumisen sekä laajemman verkostoitumisen. Osa olisi kuitenkin kaivannut myös lähitapaamisia, joita ei valitettavasti voitu toteuttaa, kertoo hanketta johtanut professori Katja Mäntylä Turun yliopistosta.

Palautteissa huomioitiin myös, että vapaan sivistystyön ja aikuisoppimisen näkökulmaa olisi voinut ottaa vielä paremmin esille, mitä hankkeen kouluttajat pitivät hyvänä huomiona uusien täydennyskoulutusten suunnittelun kannalta.

– Lisäksi keväällä suunnittelimme ja toteutimme videoprojektin koulutuksen teemoista. Lyhyet tietoiskumaiset videot julkaistaan kesäkuussa 2021 Kieliä ikä kaikki -koulutuksen verkkosivuilla. Videoiden puhujina toimii KKL:n opetushenkilöstöä, Mäntylä kertoo.

Luotu 07.06.2021 | Muokattu 07.06.2021