Turun yliopiston luonnontieteiden ja lääketieteen tutkijakollegium hakee hiljattain väitelleitä, lahjakkaita tutkijatohtoreita

09.11.2020

Turun yliopiston luonnontieteiden ja lääketieteen kollegiumissa on haettavana enintään viisi kolmevuotista tutkijatohtorin määräaikaista tehtävää. Tutkijatohtorin tehtävä antaa mahdollisuuden laaja-alaisen tutkimuksen tekemiseen kansainvälisessä ja monitieteisessä ympäristössä, jossa tutkijayhteisö tarjoaa jäsenilleen arvokasta vertaistukea.

Turun yliopistossa toimii kaksi monitieteistä tutkijakollegiumia, ihmistieteiden kollegium (Turku Institute for Advanced Studies, TIAS) sekä luonnontieteiden ja lääketieteen kollegium (Turku Collegium for Science and Medicine, TCSM). Kollegiumien tavoitteena on edistää huippututkimusta ja nuorten tutkijoiden itsenäisen tutkijanuran kehitystä. 

– Panostamme jatkossa entistä enemmän ammattimaisen tutkijanuran ja korkeatasoisen tutkimustyön tukemiseen, toteaa luonnontieteiden ja lääketieteen kollegiumin johtokunnan puheenjohtaja, akateemikko Sirpa Jalkanen.

Luonnontieteiden ja lääketieteen kollegium tarjoaa poikkitieteisen ja interaktiivisen tutkijayhteisön post doc -vaiheessa oleville ja sen ohittaneille tutkijoille. Kollegium kattaa luonnontieteiden, lääketieteen ja tekniikan tieteenalat. Tutkimusta tehdään mm. biologian, biokemian, biolääketieteen, biotekniikan, fysiikan, geologian, hammaslääketieteen, hoitotieteen, kemian, kliinisen lääketieteen, konetekniikan, maantieteen, matematiikan, materiaalitekniikan, tieto- ja viestintätekniikan, tilastotieteen, tulevaisuuden teknologioiden sekä tähtitieteen parissa. 

Vuonna 2008 perustetussa kollegiumissa on nyt avoinna enintään viisi kolmevuotista tutkijatohtorin määräaikaista tehtävää. Tähän mennessä kollegiumiin on rekrytoitu kaiken kaikkiaan 20 tutkijatohtoria ja 35 post doc -vaiheen jo ohittanutta kollegiumtutkijaa.

Tutkijatohtoreiden valintaprosessissa kiinnitetään erityistä huomiota hakijan kansainväliseen kokemukseen ja tähän mennessä saavutettuihin näyttöihin. 

‒ Haemme joukkoomme lahjakkaita ja innokkaita tutkijatohtoreita, Jalkanen sanoo. 

Hakijoilta edellytetään myös yhteyttä Turun yliopistossa tehtävään tutkimukseen. Hakijan tulisi voida liittyä johonkin yliopiston olemassa olevaan tutkimusryhmään tai toimia jonkun Turun yliopiston senioritason tutkijan ohjauksessa. 

Haku päättyy 11.1.2021. Tehtävään valittujen tutkijatohtoreiden määräaikainen työsuhde alkaa ajalla 1.8.2021–1.1.2022.

Lisätietoja

Luotu 09.11.2020 | Muokattu 09.11.2020