Professori Christina Salmivallille myönnettiin Euroopan tutkimusneuvoston rahoitus haastavien kiusaamistapausten tutkimukseen

31.03.2020

Professori Christina Salmivalli on saanut tutkimusrahoituksen Euroopan tutkimusneuvosto ERC:ltä. ERC Advanced Grant -rahoitus on Euroopan suurin henkilökohtainen tutkimusrahoitus.

Viisivuotinen ERC Advanced Grant -rahoitus myönnetään asemansa vakiinnuttaneille tutkimusjohtajille, joille on jo kertynyt huomattava määrä saavutuksia tutkijan uralla. Kyseessä on yksi Euroopan kilpailluimmista rahoituksista.

Salmivallille myönnetyn rahoituksen suuruus on noin 2,5 milj. euroa.

Salmivalli on Turun yliopistossa kehitetyn kiusaamisen vastaisen toimenpideohjelman KiVa Koulun® takana. KiVan on tutkimuksissa todettu olevan yksi tehokkaimmin kiusaamista ehkäisevistä ohjelmista. Se onkin Suomessa käytössä yli 900:ssa koulussa, minkä lisäksi ohjelmaa on viety useisiin maihin. Nyt Salmivalli haluaa viedä kiusaamistutkimusta eteenpäin.

– Tähän asti ollaan keskitytty onnistumisiin tutkimalla, paljonko kiusaaminen on vähentynyt, ja onhan se vähentynyt huomattavasti. Kuitenkin edelleen on lapsia, joita kiusataan ja niitä, jotka jatkavat kiusaamista puuttumisesta huolimatta. Haluan nyt pureutua näihin haastaviin tapauksiin ja selvittää, mitä voimme niistä oppia, Salmivalli kertoo.

Nyt saadun rahoituksen avulla tutkitaan mm. pitkittäistutkimusta, kokeellisia asetelmia sekä molekyyligenetiikkaa hyödyntämällä, miksi interventiot eivät toisinaan tehoa ja mitkä tekijät selittävät haastavia kiusaamistapauksia. Selvittämällä näitä syitä pystytään luomaan uusia toimintamalleja erityyppisiin haastaviin kiusaamistapauksiin puuttumiseksi.

Salmivalli on toiminut Turun yliopiston psykologian professorina vuodesta 2004 alkaen. Salmivalli on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston varapuheenjohtaja ja hänelle on myönnetty opetus- ja kulttuuriministeriön jakama Suomen tiedepalkinto vuonna 2017.

Luotu 31.03.2020 | Muokattu 31.03.2020