Kuvituskuva, jossa raskaana oleva henkilö istuu sohvalla, ja hänen jaloissaan makailee kultainennoutaja.

Raskausaika ja varhainen vanhemmuus lapsen kehityksen perustana -seminaari Turussa torstaina 4.11.

03.11.2021

Turun yliopiston FinnBrain-tutkimushankkeen kehityspsykologinen tiimi järjestää seminaarin, jonka aiheena on raskausaika ja varhainen vanhemmuus lapsen kehityksen perustana. Seminaarin aihepiiri ja ohjelma ovat herättäneet suurta mielenkiintoa ja hybridi-tilaisuuteen on osallistumassa useita satoja kiinnostuneita.

Tiesitkö mitkä tekijät suojaavat ja haittaavat lapsen aivojen kehitystä ja perheitä? Miten korona-aika on vaikuttanut vanhempien ja lasten hyvinvointiin? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastaavat FinnBrain-tutkimusryhmän psykiatrian ja psykologian alan tutkijat uusimpaan tutkimustietoon perustuen. Lisäksi kehityspsykologian professori Anja Huizink (Universiteit Amsterdam) kertoo raskauden aikaisista interventioista, joilla pyritään tukemaan vanhemmuutta ja vahvistamaan vanhempien psyykkistä hyvinvointia.

FinnBrainin kehityspsykologinen osatutkimus tekee kansainvälisesti merkittävää tutkimusta lapsen psykologisesta kehityksestä ja tähän kehitykseen vaikuttavista ympäristötekijöistä sekä kehityksen taustalla olevista biologisista prosesseista. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on lapsen itsesäätelyn kehittyminen ja sen vaikutus lapsen psyykkiseen hyvinvointiin ja toimintakykyyn myöhemmällä iällä. Lisäksi tutkimme vanhemman psyykkisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn, vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen sekä lapsen päivähoidon laadun yhteyttä lapsen kehitykseen ja hyvinvointiin.

FinnBrain-hanke on osa Turun yliopiston monitieteellistä Väestötutkimuskeskusta. Väestötutkimuskeskuksen tehtävänä on edistää monitieteistä elämänkaaren eri vaiheisiin kohdistuvaa terveystutkimusta.

‒ Tutkimusta tehdään, jotta voimme edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia ja olla mukana kehittämässä parempia hoitomenetelmiä. Seminaari on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille, niin tutkijoille kuin kliinisessä työssä työskentelevillekin. Esityksissä käsitellään sekä teoreettisia, mekanismeihin liittyviä, että käytännön kannalta tärkeitä kysymyksiä, sanoo FinnBrain-tutkimuksen kehityspsykologisen tutkimuksen vastuututkija, apulaisprofessori Riikka Korja.

Seminaarissa esitellään myös FinnBrain-tutkimuksessa tuotettua ammattilaisille suunnattua koulutusmateriaalia stressistä ja sen vaikutuksista lapsen kehitykseen. Materiaalin tavoitteena on lisätä tietoa varhaisen stressin merkityksestä lapsen kehi­tykselle, jotta työntekijät osaavat arvioida lapsen hyvinvointia, keskustella perheiden kanssa stressin vaikutuksista ja pohtia tuen tarvetta erilaisissa lapsiperheen stressitilanteissa. Lapsiperheiden stressistä – koulutusmateriaali lapsiperheiden kanssa työskenteleville on tarkoitettu lapsiperheiden kanssa työskenteleville ja se sisältää kattavan kirjallisen tietopaketin stressistä sekä viisi materiaalin keskeisiin teemoihin johdattelevaa videota.

Raskausaika ja varhainen vanhemmuus lapsen kehityksen perustana -seminaarin ohjelma 4.11.2021

9.00 Seminaarin avaus. PsT, Kehityksen erikoispsykologi, apulaisprofessori Riikka Korja

9.15 Varhaisen stressialtistuksen yhteys lapsen aivojen kehitykseen: Suojaavat ja altistavat tekijät. Lasten- ja nuorisopsykiatri, apulaisprofessori, Väestötutkimuskeskuksen ja FinnBrain-tutkimuksen varajohtaja Linnea Karlsson

10.15 Ajankohtaisia teemoja FinnBrain-tutkimuksessa 1

  • Vanhempien ja lasten psyykkinen vointi korona-aikana. PsM, FT Saara Nolvi
  • Kasvonilmeiden prosessointi ja lapsen psykososiaalinen kehitys. PsT Eeva-Leena Kataja
  • Vanhemman emotionaalinen itsesäätely ja lapsen varhainen kehitys. PsM, väitöskirjatutkija Hetti Hakanen
  • Vanhemmuuden ennustettavuus ja lapsen varhainen kehitys. PsM, väitöskirjatutkija Eeva Holmberg

11.30 Lounastauko

13.00 Interventions Focusing on Prenatal Stress. Prof. of Developmental Psychopathology, PhD Anja Huizink

14.00 Kahvitauko 14.30 Ajankohtaisia teemoja FinnBrain-tutkimuksessa 2

  • Vanhemmuus ja toiminnanohjaus. PsM, väitöskirjatutkija Elisabeth Nordenswan
  • Lapsen stressinsäätely kotona ja varhaiskasvatuksessa. KM, FT Katja Tervahartiala
  • Perheitä suojaavat tekijät. PsM, väitöskirjatutkija Viivi Kaivolainen
  • Lapsen stressi ja aivot-materiaalin esittely. SH YAMK, tutkimushoitaja Anna Takatupa

15.45 Keskustelua seminaarin teemoista. PsT, Kehityksen erikoispsykologi, apulaisprof. Riikka Korja

16.15 Seminaari päättyy

Turun yliopiston FinnBrain-syntymäkohorttitutkimuksessa selvitetään ympäristön ja perimän vaikutusta lapsen kehitykseen. Mukana on yli 4 000 lapsiperhettä, joita seurataan raskausajasta pitkälle aikuisuuteen.

Luotu 03.11.2021 | Muokattu 03.11.2021