Tansanian varautumista ilmastohaasteisiin tuetaan Turun yliopiston ja neljän paikallisen yliopiston yhteistyöllä

14.02.2019

Maailmanpankki rahoittaa Turun yliopistoa ja neljää tansanialaista yliopistoa kehittämään paikkatietotaitojaan tulvien ja ilmastonmuutoksen hallitsemiseksi. Tansanian kaupungit ovat väestönkasvun ja heikon kaupunkisuunnittelun takia erityisen haavoittuvia ilmastonmuutoksen ääri-ilmiöiden edessä.

Arvioiden mukaan tulevien 20 vuoden aikana peräti 95 % maailman kaupunkien väestönkasvusta tapahtuu Tansanian kaltaisissa nopeasti kehittyvissä maissa. Dar es Salaam kärsii vuosittain laajoista tulvista, jotka tuhoavat asutusta ja uhkaavat asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Muuttuvan ilmaston odotetaan synnyttävän uusia kehityksen ongelmia kasvavissa kaupungeissa.

Paikkatieto-osaaminen ja uusien innovatiivisten teknologiaratkaisujen käyttö tukevat kaupunkiympäristön muutosten seuraamista ja hallintaa. 

– Paikkatiedon puute on nopeasti muuttuvien maiden kehityksen jarru. Maailmanpankki on viisivuotisella Tanzania Urban Resilience -ohjelmallaan mahdollistanut uuden ja avoimesti saatavilla olevan tietopohjan kaupunkiympäristön kartoittamiseksi ja tulvavaaran tunnistamiseksi. Tähän on käytetty muun muassa drooneja sekä kansalaisten ja yliopisto-opiskelijoiden vapaaehtoistyötä. Tansania tarvitsee osaavaa väkeä digitaalisen tiedon jalostamiseen ja käyttöön. Tähän koulutushaasteeseen me olemme nyt yliopistoina tarttuneet, kertoo apulaisprofessori Niina Käyhkö Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitokselta.

Maailmanpankin rahoittaman uuden Resilience Academy -hankkeen tavoitteena on luoda pysyviä käytänteitä paikkatietokoulutukseen ja -tutkimukseen erityisesti kestävän kehityksen sektorilla niin Tansaniassa kuin Suomessa. 

– Tämä saavutetaan yliopistojen yhteistyöllä, jolla on pitkät perinteet Turun yliopiston ja tansanialaisten yliopistojen välillä. Olemme tehneet Suomen kehitysyhteistyövaroilla jo 15 vuotta institutionaalista paikkatietoyhteistyötä tansanialaisten yliopistojen kanssa. Nyt Maailmanpankki on tullut tueksi vahvistamaan tätä yhteistyötä, hanketta johtava Käyhkö kertoo.

Paikkatietoaineistoista uusi karttapalvelu

Turun yliopiston koordinoimassa hankkeessa paikkatietoaineistot kerätään yhteen ja niistä tehdään muun muassa karttapalvelu, joka auttaa tulvariskien ennakoinnissa. 

– Karttapalvelu toteutetaan avoimen lähdekoodin ratkaisuilla yhteistyössä Turun yliopiston IT-palveluiden kanssa. Palvelu on julkinen ja sitä voivat käyttää kaikki verkkoyhteyden äärellä olevat, Käyhkö kertoo.

Paikkatieto-osaamista juurrutetaan koulutusta tukemalla

Hanke suunnittelee uusia koulutusmoduuleja, jotka liittyvät paikkatiedon keräämiseen, hallintaan ja visualisointiin, sekä kestävään kaupunkisuunnitteluun.

– Kehitämme yhdessä myös uusia työharjoittelun muotoja, jotka tukevat opiskelijoita niin akateemisissa oppimistavoitteissaan kuin käytännön paikkatieto-osaamisen kartuttamisessa, Käyhkö sanoo.

Resilience Academy -hanketta toteutetaan 2019–2020. Maailmanpankki rahoittaa yliopistoja Tanzania Urban Resilience -ohjelmasta. Turun yliopiston koordinoimaa hanketta toteuttavat tansanialaiset yliopistot Ardhi University, University of Dar es Salaam, Sokoine University of Agriculture ja State University of Zanzibar. 
 

Luotu 14.02.2019 | Muokattu 27.02.2019