Turkulaistutkijat ovat kuvanneet jo yli 40 tieteelle uutta eläinlajia vuoden 2020 aikana

29.06.2020

Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön tutkijat ovat erikoistuneet heikosti tunnettujen ja kaukaisten alueiden eläinlajistojen tutkimukseen. Tutkimusretkien tuloksena löytyy jatkuvasti eläinlajeja, joista ei tiedetä vielä mitään. Yksi uusimmista löydöksistä on Joker-näyttelijä Joaquin Phoenixin mukaan nimetty hämähäkkilaji.

Maapallolla elää arviolta noin 15 miljoonaa eliölajia, mutta niistä on nimetty vasta noin 2 miljoonaa. Lajien löytyminen on tärkeää, koska se auttaa niiden suojelussa. Uudet lajit voivat myös tuottaa aineita, joista on mahdollista kehittää uusia lääkkeitä.

– Luonnon monimuotoisuus köyhtyy nykyisin kiihtyvällä nopeudella, ja arvioiden mukaan jopa miljoona eliölajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon seuraavien vuosikymmenten aikana. Jos haluamme suojella luonnon monimuotoisuutta tehokkaasti, meidän pitää löytää mahdollisimman suuri osa lajeista, kertoo Turun yliopiston biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari E. Sääksjärvi.

Lajien löytyminen mahdollistaa esimerkiksi niiden elintapojen tai levinneisyysalueiden tarkemman tutkimuksen.

Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön tutkijat ovat kuvanneet kuluvan vuoden aikana 17 tieteelle uutta hämähäkkilajia, 23 hyönteislajia, yhden tupsutuhatjalkaislajin ja yhden varaanilajin. Uudet lajit ovat löytyneet esimerkiksi Amazoniasta, Euroopasta, Intiasta, Lähi-Idästä ja Tyynen valtameren saarilta. Lajien ohella yksikön tutkijat ovat kuvanneet vuoden aikana myös neljä tieteelle uutta eläinsukua.

Hämähäkit hämmästyttävät kauneudellaan

Uusimmassa tutkimuksessaan Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikön jatko-opiskelija Alireza Zamani kuvasi tieteelle uuden Loureedia phoenixi -hämähäkkilajin Iranista.

– Löytö oli hämmästyttävä, sillä uusi laji kuuluu samettihämähäkkien heimoon, josta tunnetaan vain vähän lajeja. Ne ovat hyvin piilottelevia elintavoiltaan, joten uuden lajin löytyminen oli hieno yllätys. Heimon lajit ovat uskomattoman kauniita ja värikkäitä, joten toivon löydön kiinnittävän ihmisten huomiota hämähäkkien kauneuteen ja tärkeyteen. Löysimme lajin alueelta, joka on noin 1 500 kilometriä Loureedia-suvun tähän asti tunnetun esiintymisalueen ulkopuolella, kuvailee Zamani.

Zamani ja Sääksjärvi kertovat, että Loureedia phoenixi -laji nimettiin näyttelijä Joaquin Phoenixin mukaan. Sen takaruumiin pinnalla oleva värikäs kuvio muistuttaa Joker-elokuvahahmon kasvomaalausta.

Biodiversiteettiyksikön tutkijat ovat kuvanneet tieteelle tänä vuonna myös trooppisia Acrotaphus- ja Hymenoepimecis-sukuihin kuuluvia loispistiäislajeja, jotka manipuloivat loisimiensa hämähäkkilajien käyttäytymistä monimutkaisella tavalla. Loisittu ja manipuloitu hämähäkki ei kudo ennen kuolemaa enää normaalia pyyntiverkkoa vaan roikkuvan verkkohäkin, jonka sisälle loispistiäistoukka voi turvallisesti koteloitua.

Lajilöydöt tukevat suojelutyötä

Uudet lajilöydöt lisäävät tietoa lajien historiasta ja vaikuttavat siten niiden suojeluun tulevaisuudessa. Hyvä esimerkki on tänä vuonna tieteelle kuvattu Varanus bennetti -varaanilaji, jonka suojelun tärkeys tuli esille tarkkojen maasto- ja laboratoriotutkimusten yhteydessä.

– Mikronesian saarilla vieraslajiksi aiemmin oletettu varaani osoittautuikin kahdeksi eri kotoperäiseksi lajiksi, joista toisen kuvasimme tieteelle uutena, kertovat lajin kuvanneet Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön tutkijat Valter Weijola ja Varpu Vahtera.
 
Tieteelle uusien lajien löytyminen, luokittelu ja nimeämien ovat pitkiä prosesseja. Lajilöytöjen takana ovat usein haastavat kenttäjaksot kaukaisilla alueilla. Ennen maastotöitä on tärkeä varmistaa, että eliölajien keräykseen ja maastavientiin liittyvät luvat ovat kunnossa. Tutkimukset tehdään mahdollisimman usein yhteistyössä paikallisten tutkijoiden kanssa.

Maastotöiden jälkeen alkaa muu tieteellinen työ, jonka aikana laji tutkitaan laboratoriossa, kuvataan, nimetään, luokitellaan ja julkaistaan kansainvälisissä tiedesarjoissa.

Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö on viime vuosien aikana profiloitunut erityisesti tuntemattoman luonnon monimuotoisuuden kuvauksessa. Yksikössä kuvataan vuosittain kymmeniä tieteelle uusia eliölajeja, mikä on myös kansainvälisesti ajatellen paljon.

– Työmme tavoitteena on löytää tieteelle tuntemattomia lajeja ja kertoa niiden tarina maailmalle. Tälläkin hetkellä valmisteilla on useita uusien eläinlajien ja -sukujen kuvauksia. Monet lajeista elävät alueilla, jotka saattavat muuttua tai jopa hävitä lähivuosien aikana. Lajien kuvaaminen tieteelle on kilpailua aikaa vastaan. Toivottavasti tutkimuksemme kiinnittävät ihmisten huomiota ainutlaatuisten lajien elämään ja siten edistävät luonnon monimuotoisuuden suojelua, tiivistävät Sääksjärvi ja Zamani.

Luotu 29.06.2020 | Muokattu 29.06.2020