Turun yliopiston koordinoiman hankkeen tuloksena opettajankoulutuksen yhteinen soveltuvuuskoe

06.08.2020

Turun yliopiston koordinoiman hankkeen tuloksena toteutui kesäkuussa 2020 kahdeksan yliopiston yhteinen opettajankoulutuksen soveltuvuuskoe. Uusi soveltuvuuskoe syntyi kansallisesta yhteistyöstä opettajankoulutusyksiköiden välillä, ja se perustuu tutkimukseen ja opettajan työssä tarvittavan osaamisen mallintamiseen.

– Hakijoiden silmin kevään 2020 uudistunut yhteisvalinta näkyi merkittävänä muutoksena. Hakijat voivat yhteen soveltuvuuskokeeseen osallistumalla hakea usean eri yliopiston opettajankoulutukseen sekä kunkin yliopiston sisällä useaan eri tutkinto-ohjelmaan, hankkeen vastuullinen johtaja Anu Warinowski kertoo.

Yhteisvalinnassa olivat mukana luokanopettajan, erityisopettajan, käsityön ja kotitalouden aineenopettajan (suoravalinnat), varhaiskasvatuksen opettajan sekä ohjausalan koulutukset. Ensimmäistä kertaa valinnassa mukana olivat myös ruotsinkieliset koulutukset. Uudistuksen tavoitteena oli tehdä valintakoeprosessista hakijan näkökulmasta yhdenvertaisempi ja helpompi. Valinta- ja arviointiperusteet ovat uudistuksen myötä kaikissa yksiköissä samat, mikä tekee valinnasta hakijalle tasa-arvoisemman.

– Uudistunut valintamenettely näytti osaltaan vaikuttaneen positiivisesti myös opettajankoulutuksen hakijamääriin, Warinowski pohtii.

Opettajan työssä tarvittava osaaminen näkyväksi

Hanke perustuu laajaan kansalliseen ja kansainvälisen tutkimukseen, mikä näkyy sekä valintakokeen sisällöissä että menetelmässä. Hankkeessa on kehitetty moniulotteinen opettajan osaamisen malli (MAP), joka kokoaa yhteen ja tekee näkyväksi opettajan tehtävässä tarvittavan monialaisen osaamisen.

– Uusi opettajankoulutusten soveltuvuuskoe pohjautuu tähän malliin. Opettajan osaamisen karttuminen nähdään jatkumona, jossa valintavaihe on yksi osa, Warinowski selittää.

Turun yliopiston koordinoima opettajankoulutuksen kehittämishanke Opettajankoulutuksen valinnat – ennakoivaa tulevaisuustyötä (OVET) -hanke päättyi huhtikuussa 2020. Hanke käynnistyi elokuussa 2017 tavoitteena tuottaa ehdotus yhtenäiseksi opettajankoulutuksen soveltuvuuskokeeksi.

Luotu 06.08.2020 | Muokattu 06.08.2020