Pikkunorssi 2018 Arkkitehtitoimisto Timo Tuomola Ky

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitokselle Raumalle avataan elokuussa 2020 Suomen ensimmäinen harjoittelupäiväkoti ”pikkunorssi”

02.05.2019

Suomen ensimmäisen harjoittelupäiväkodin, pikkunorssin, perustamista Raumalle on edistetty Turun yliopistossa yhteistyössä Rauman kaupungin kanssa syksystä 2017 lähtien. Rauman seminaarimäelle rakennettavan pikkunorssin toiminta käynnistyy elokuussa 2020. 
 

Raumalla kehitetyn Suomen ensimmäisen harjoittelupäiväkodin toiminta-ajatus vastaa perusopetuksesta tuttujen normaalikoulujen toiminta-ajatusta. Pikkunorssi toimii tiiviissä tutkimus-, opetus- ja harjoitteluyhteistyössä Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Lisäksi siellä kehitetään varhaiskasvatuksen opettajien täydennyskoulutusta. 

– Tavoitteena on, että Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksesta tulee varhaiskasvatuksen monitieteinen kansainvälisen tason osaamiskeskus, ja pikkunorssi on osa tätä toimintaa, kertoo Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.

Pikkunorssissa toteutetaan tutkimusperustaista ja laadukasta varhaiskasvatusta moderneissa, monipuolisissa ja muunneltavissa oppimisympäristöissä. 

– Päiväkodissa huomiota kiinnitetään oppimisympäristöä hyödyntävään kokonaisvaltaiseen oppimiseen, jossa painotetaan ympäristöpedagogisesti taito- ja taideaineita. Päiväkodin arkkitehtuuri tukee lapsilähtöistä ja toiminnallista pedagogiikkaa, opettajankoulutuslaitoksen varajohtaja Jaana Lepistö kertoo. 

Lisäksi pikkunorssissa toteutetaan kulttuurisesti monimuotoista varhaiskasvatusta, ja siellä on mahdollisuus englannin kielen kielisuihkuun.  Lasten ja myös vanhempien rooli päiväkodin toiminnan suunnittelemisessa, toteuttamisessa ja arvioinnissa on keskeinen. Tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja perheitä kunnioittava kasvatusyhteistyö on oleellista pikkunorssin toimintakulttuurissa.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö on parhaillaan laajentamassa Raumalla kehitettyä pikkunorssimallia myös muualle Suomeen. Opetus- ja kulttuuriministeriö avasi helmikuussa yliopistoille 1,2 miljoonan euron erityisavustushaun harjoittelupäiväkotitoiminnan kokeiluun.

Uuteen harjoittelupäiväkotiin tulee 115 varhaiskasvatuspaikkaa 1-6 -vuotiaille lapsille, sisältäen myös esiopetusta. Pikkunorssi on yksityinen palvelusetelipäiväkoti. Varhaiskasvatuspaikkojen haku 1-5 -vuotiaille sekä esiopetukseen ilmoittautuminen käynnistyy helmi-maaliskuussa 2020. Perheet hakevat ensin Pikkunorssista varhaiskasvatuspaikkaa lapselleen, jonka jälkeen perheet hakevat palveluseteliä Rauman kaupungilta. 


Lisätietoja: 

laitoksen varajohtaja Jaana Lepistö, puh. 040 505 8252, sähköposti jatele@utu.fi 
yliopistonlehtori Susanna Itäkare, puh. 050 467 0324, sähköposti ssitak@utu.fi

Luotu 02.05.2019 | Muokattu 22.10.2019