Turun Yliopistosäätiö lahjoittaa satavuotiaalle yliopistolle kaksi tekniikan professuuria

28.02.2020

Lahjoituksen arvo on 1,2 miljoonaa euroa. Lahjoitus kattaa materiaalitekniikan ja konetekniikan professuurit viideksi vuodeksi. Turun yliopiston satavuotisjuhlavuonna säätiö lahjoittaa yliopistolle sekä sen tutkijoille ja opettajille yhteensä noin kolme miljoonaa euroa.

Yliopistosäätiön lahjoitus (1)

Turun Yliopistosäätiön hallitus päätti 10.2.2020 lahjoittaa Turun yliopistolle kaksi uutta tekniikan professuuria diplomi-insinöörikoulutukseen viideksi vuodeksi – toisen materiaalitekniikkaan ja toisen konetekniikkaan.  Lahjoituksen yhteisarvo on 1,2 miljoonaa euroa ja se maksetaan säätiön yleisrahastosta. 

– Turun yliopisto ja Turun kaupunki ovat yhteistyössä lukuisten muiden toimijoiden kanssa työskennelleet määrätietoisesti Turun talousalueen kilpailukyvyn kehittämiseksi. Yliopisto on konetekniikan ja materiaalitekniikan koulutusvastuun saatuaan ryhtynyt määrätietoisiin toimiin tekniikan tutkimuksen ja koulutuksen laajentamisessa ja vahvistamisessa, mikä vaatii huomattavaa taloudellista panosta – myös meiltä läheisiltä yhteistyökumppaneilta, sanoo Turun Yliopistosäätiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki.

Turun yliopiston vararehtori Mika Hannula johtaa yliopiston tekniikan laajennusta. Hän kertoo, että uusien diplomi-insinööriohjelmien suunnittelu on jo pitkällä. 

– Yliopisto on valmis ottamaan uudet teekkarit syksyllä avosylin vastaan. Yliopisto osti viime vuonna osan Koneteknologiakeskus Turusta ja teekkarit pääsevät jo ensimmäisenä opiskeluvuotenaan tekemisiin alan uusimman tekniikan kanssa. Myös materiaalitekniikan teekkarit pääsevät keskelle alan uusinta osaamista, koska yliopiston korkeatasoinen materiaalitieteen tutkimus ja opetus ovat olleet mainio alusta materiaalitekniikan koulutuksen rakentamiselle.

Hannula kertoo, että yliopisto on sitoutunut vähintään kymmenen uuden tekniikan professorin rekrytointiin. Tähän mennessä uusia professoreita on rekrytoitu jo kolme ja rekrytoinnit jatkuvat edelleen.

– Tekniikan laajennus on käynnistänyt Varsinais-Suomessa ja myös Satakunnassa poikkeukselliset talkoot: sekä yritykset että muut organisaatiot haluavat olla mukana rakentamassa alueelle vahvaa diplomi-insinöörikoulutusta, jota tänne on jo vuosia odotettu. Lahjoitusten turvin pääsemme laajentamaan diplomi-insinöörikoulutusta ja tekniikan tutkimusta aloille, johon yliopiston omat resurssit eivät riittäisi. Tämä on hyväksi sekä yliopistolle että koko Lounais-Suomen elinvoimalle, Hannula sanoo.

Turun Yliopistosäätiö tukee Turun yliopistoa, sen tutkijoita ja opettajia yleisrahastoista ja nimikkorahastoista vuosittain yli 1,5 miljoonalla eurolla, viime vuonna yhteensä noin 1,7 miljoonalla eurolla. Satavuotisjuhlallisuuksien yhteydessä tehty lahjoitus nostaa säätiön yliopistolle tänä vuonna jakaman tuen yhteensä noin kolmeen miljoonaan euroon.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö laajensi heinäkuussa 2019 Turun yliopiston tekniikan koulutustarjontaa antamalla yliopistolle konetekniikan ja materiaalitekniikan koulutusvastuut. Elokuussa yliopisto käynnisti koko tekniikan koulutuksensa uudistuksen. Vuonna 2020 diplomi-insinöörikoulutuksen neljän ohjelman sisäänotto on 273 opiskelijaa. Uusiin kone- ja materiaalitekniikan koulutuksiin otetaan tänä vuonna 100 opiskelijaa. Yliopisto kasvattaa myös jo käynnissä olevien biotekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan diplomi-insinöörikoulutusten sisäänottoa. Turun yliopistolle tekniikan laajennus on iso strateginen päätös, jolla se rakentaa kilpailukykyään pitkälle tulevaisuuteen. Tähän mennessä yliopistolle on lahjoitettu jo kuusi uutta tekniikan professuuria.

Sata vuotta sitten kansalaisten lahjoituksilla perustettiin maan ensimmäinen suomenkielinen yliopisto, Turun yliopisto. Tänään rakennamme rohkeasti yhteiskunnan hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta. Lahjoittamalla Turun yliopistolle olet mukana tässä työssä. www.utu.fi/lahjoita

Luotu 28.02.2020 | Muokattu 05.01.2021